Barnavernd

1 af 2

Sameiginleg barnaverndarnefnd er fyrir Vesturbyggð og Tálknafjarðarhrepp.

Tilkynningarskylda Almenningi er skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar ef ástæða er talin til að ætla að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. Tilkynningarskylda samkvæmt barnaverndarlögum gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta. Tilkynnandi getur óskað nafnleyndar.

Tilkynningum má koma á framfæri í gegnum neyðarnúmerið 112 utan skrifstofutíma. 

Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði.  Það er gert með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við.  Með börnum er átt við einstaklinga innan 18 ára aldurs. Þjónustan er veitt í samræmi við barnaverndarlög nr. 80/2002 og önnur lög og reglugerðir, eftir því sem við á hverju sinni.   

Hér má nálgast Stefnu og framkvæmdaáætlun barnaverndarnefndar Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps kjörtímabilið 20102014.  Hlutverk barnaverndarnefnda: Eftirlit Barnaverndarnefndir hafa þær skyldur að kanna aðbúnað, hátterni og uppeldisskilyrði barna og meta sem fyrst þarfir þeirra sem ætla má að búi við óviðunandi aðstæður, sæti illri meðferð eða eigi í alvarlegum félagslegum erfiðleikum.

Úrræði Barnaverndarnefndir skulu beita þeim úrræðum samkvæmt barnaverndarlögum til verndar börnum sem best eiga við hverju sinni og heppilegust þykja til að tryggja hagsmuni og velferð þeirra. Önnur verkefni Barnaverndarnefndir hafa með höndum önnur þau verkefni sem þeim getið er um í barnaverndarlögum og öðrum lögum. Sveitastjórn getur falið barnaverndarnefndum frekari verkefni sem varða aðstæður barna og ungmenna í umdæmi hennar. Barnaverndarnefndum er skylt að aðstoða foreldra við að gegna forsjárskyldum sínum og grípa til viðeigandi úrræða samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga ef þess er þörf.

Útivistarreglur Útivistarreglur eru settar til þess að vernda börn og ungmenni. Þar segir að börn, 12 ára og yngri, megi ekki vera á almannafæri eftir klukkan 20.00 nema í fylgd með fullorðnum. Börn sem eru á aldrinum 13 til 16 ára, skulu ekki vera á almannafæri eftir klukkan 22:00, nema þau séu á heimferð frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu. Aldursmörkin miðast við fæðingarár. Á tímabilinu frá 1. maí til 1. september lengist útivistartíminn um tvær klukkustundir. Gott samstarf er við lögreglu. 

Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is