Bjartsýni þrátt fyrir erfiða stöðu sveitarfélagsins

Vesturbyggð
Vesturbyggð
  • Erfiður skuldabaggi
  • Atvinnuástand gott og útlit fyrir litla þjónustuskerðingu

Fjárhagsáætlun Vesturbyggðar og stofnanir sveitarfélagsins fyrir árið 2011 var samþykkt í gær, 15. desember.

Að frumvarpinu stendur bæjarstjórnin öll en einnig var íbúum boðið að koma að gerð fjárhagsáætlunarinnar. Ríflega 10% íbúa sveitarfélagsins tóku þátt í þeirri vinnu. Þrátt fyrir erfiða stöðu er bæjarstjórn bjartsýn á framtíð sveitarfélagsins enda er atvinnuástand í Vesturbyggð mjög gott.

 

Ljóst er að rekstur sveitarfélagsins verður mjög þungur á næstu árum og gera verður ráðstafanir svo hægt verði að sinna verkefnum sveitarfélagsins og greiða af lánum. Bæjarstjórn hyggst grípa til róttækra aðgerða til að mæta vandanum og leggur eftirfarandi til: Aðhald í rekstri verði aukið verulega og unnið að skipulagsbreytingum í hagræðingarskyni, farið verði í fjárhagslega endurskipulagningu alls sveitarfélagsins og leitað eftir samningaviðræður við lánadrottna. Þá verða gjaldskrár hækkaðar og verkefnum forgangsraðað.

 

Áætlað er að skuldir verði greiddar niður um 30 milljónir á árinu en heildarskuldir sveitarfélagsins eru ríflega 1300 milljónir. Þar vegur skuld við Íbúðalánasjóð þyngst vegna verkefnis Fasteigna Vesturbyggðar við kaup á íbúðum í félagslega kerfinu frá 9. áratugnum og skuldir vegna atvinnuþróunarverkefna frá sama tíma. Enn fremur situr sveitarfélagið uppi með skuld vegna kaupa fyrri bæjarstjórnar á stofnfjárbréfum í SpKEF. Það er skýr stefna bæjarstjórnarinnar að leita eigi allra leiða til endurfjármögnunar og afskrifta.

 

Ekki er gert ráð fyrir uppsögnum eða mikilli þjónustuskerðingu og leikskólagjöld verða ekki hækkuð.

 

Rekstartekjur samstæðunnar eru áætlaðar 824 milljónir og rekstrargjöld 797 milljónir fyrir fjármagnsliði. Reksturinn fyrir fjármagnsliði er jákvæður um 27 millj.kr., fjármagnsliðir eru 73 millj.kr. og rekstrarniðurstaðan því neikvæð um 46 millj.kr. Veltufé úr rekstri er 41 millj.kr.

 

Rétt er að taka fram að óvissuþættir eru um þróun útsvarstekna og framlags úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þar er átt við að boðaðar breytingar á reglugerð Jöfnunarsjóðsins hafa ekki enn gengið eftir og því eru greiðslur frá Jöfnunarsjóði byggðar á spám. Mjög erfitt er að spá um þróun útsvarsteknanna vegna óvissu í sjávarútvegi; Þróun fiskverðs sem er beintengd launakjörum sjómanna annars vegar og þá miklu óvissu sem ríkir um stjórn fiskveiða hinsvegar og þá hvað þær mögulegu breytingar geti haft á útsvarstekjur sveitarfélaga, sérstaklega á landsbyggðinni.

 

Nánari upplýsingar veitir: Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri, s. 864-2261, asthildur@vesturbyggd.is.

 

Skrifaðu athugasemd:Til baka
Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is