Skrifstofustarf

Tálknafjarðarhreppur
Tálknafjarðarhreppur
Tálknafjarðarhreppur óskar eftir að ráða starfsmann til starfa á skrifstofu sveitarfélagsins.

Helstu verkefni :
  • Ábyrgð á að bókhald sveitarfélagsins og undirfyrirtækja sé rétt uppfært og afstemmt.
  • Ábyrgð á gerð og útsendingu reikninga.
  • Innheimta, eftirlit og tengiliður við Intrum.
  • Skjalastjórnun í One system.
  • Annast ljósritun og útsendingu fundargagna fyrir hreppsnefnd og aðrar nefndir eftir atvikum.
  • Almenn afgreiðsla.

Starfskröfur :
  • Ekki er gerð krafa um stúdentspróf en starfsmaður þarf að hafa lokið einhverju skrifstofunámi/verslunarprófi eða hafa mjög mikla reynslu á starfssviðinu.
  • Góð bókhaldsþekking er skilyrði.
  • Góð tölvukunnátta er skilyrði, þekking á excel töflureikni, word ritvinnslu, Outlook tölvupóstforriti og góð þekking á internetinu.

 

Viðkomandi þarf að vera lipur í samskiptum með þjónustulund, stundvís, reglusamur og snyrtimennska höfð í fyrirrúmi. Þá þarf viðkomandi að hafa gott vald á íslensku tal- og ritamáli, getu til þess að vinna sjálfstætt og hafa vilja til að sýna ábyrgð.

 

Starfshlutfall er a.m.k. 50%, laun skv. kjarasamningi FosVest og launanefndar sveitarfélaga.

 

Umsóknum skal skilað til oddvita á skrifstofu eða rafrænt á netfang oddviti@talknafjordur.is. Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á talknafjordur.is .Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

 

Umsóknarfrestur er til 19. desember 2012.

 

Allar nánari upplýsingar veitir oddviti á skrifstofu sveitarfélagsins og/eða í síma 456-2539, gsm 863-5676 / netfang oddviti@talknafjordur.is.

 

Til baka
Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is