Skýrsla um framtíðarhlutverk landshlutasamtaka sveitarfélaga

Skýrsla um framtíðarhlutverk landshlutasamtaka sveitarfélaga


Starfshópur sem samgönguráðherra skipaði í nóvember 2008 um endurskoðun á starfsemi landshlutasamtaka sveitarfélaga hefur skilað skýrslu. Meðal niðurstaðna hópsins er að nauðsynlegt sé að efla byggðaþróun í landinu og samþætta opinberar áætlanir og stefnur.


Í starfi sínu lagði hópurinn áherslu á að greina stöðu og hlutverk landshlutasamtakanna og skoðað var um leið annað svæðisbundið samstarf meðal annars til að meta hvort þörf væri á að samþætta það betur við samstarf sveitarfélaga, gera það skilvirkara og nýta fjármuni betur.

 

Í inngangi skýrslunnar segir starfshópurinn meðal annars svo um niðurstöður sínar:

,,Það er einróma álit starfshópsins að þörf sé á að efla byggðaþróun í landinu og samþætta opinberar áætlanir og stefnur. Þetta er mikilvægt til þess að ná tilætluðum árangri, auka skilvirkni, nýta betur fjármuni og til að fyrirbyggja óþarfa ágreining. Starfshópurinn er sammála um að landshlutasamtök sveitarfélaga séu vel til þess fallin að taka að sér það samþættingarhlutverk, hvert á sínu svæði."

 

Þá kemur fram í innganginum að ríkisstjórnin hafi boðað til víðtæks samráðs um sóknaráætlanir fyrir alla landshluta og að stýrihópur hafi þegar tekið til starfa. Markmið hans sé að kalla fram sameiginlega framtíðarsýn og að samþættar verði áætlanir í samgöngumálum, fjarskipamálum, ferðamálum og byggðaáætlanir auk áætlana um eflingu sveitarstjórnarstigsins. Hlutverk þessa starfshóps samgönguráðherra hafi því talsverðan snertiflöt við starf stýrihóps forsætisráðuneytisins.

 

Skrifaðu athugasemd:Til baka
Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is