Laust starf innheimtu- og þjónustufulltrúa

Vesturbyggð leitar að nýjum starfsmanni i starf innheimtu- og þjónustufulltrúa. Innheimtufulltrúi sér um reikningagerð og innheimtu þeirra, innheimtu fasteignagjalda, afstemmingu viðskiptamannareikninga ásamt öðrum tilfallandi verkefnum sem heyra undir innheimtufulltrúa. Verkefni þjónustufulltrúa felast í skjalavörslu og gerð reikninga fyrir tæknideild auk bréfaskrifta og tilkynningar um afgreiðslu mála hjá skipulags- og umhverfisráði. Starfið er fjölbreytt og felur í sér mikil samskipti og samvinnu við starfsmenn í öðrum deildum, innheimtuaðila, þjónustuaðila hugbúnaðarkerfa og viðskiptamenn.

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2017.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið starf@vesturbyggd.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórir Sveinsson skrifstofustjóri og Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri, s. 450-2300.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Öllum umsóknum verður svarað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

 


Meira

Vesturbyggð auglýsir eftir starfsmanni í félagsmiðstöðina Vest-End á Patreksfirði

 

Starfið er hlutastarf og fer fyrst og fremst fram á kvöldin, félagsmiðstöðin er opin þriðjudags-, fimmtudags- og föstudagskvöld.

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur áhuga á að starfa með unglingum, er drífandi og hugmyndaríkur.

Félagsmiðstöðin byrjar vetrarstarf sitt fljótlega eftir að grunnskólinn byrjar.

Starfið hentar báðum kynjum.

Frekari upplýsingar um starfið gefur forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Bergrún Halldórsdóttir bergrunh@simnet.is  sími 832-3378 og/eða Arnheiður Jónsdóttir félagsmálastjóri arnheidur@vesturbyggd.is 450-2300.

 


Meira

Vesturbyggð auglýsir starf til umsóknar hjá Félagsþjónustu Vestur- Barðastrandasýslu.

Vesturbyggð auglýsir starf til umsóknar hjá  Félagsþjónustu Vestur- Barðastrandasýslu.

Starfssvið er á sviði  fjölskylduþjónustu s.s. barnavernd, ráðgjöf, málefni fatlaðs fólks, málefni aldraðra ofl.

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Lipurð í mannlegum samskiptu og lausnamiðuð hugsun.
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
 • Reynsla af starfi í félagsþjónustu  og barnavernd æskileg.
 • Um er að ræða  60% starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf  sem fyrst.

Starfið hentar bæði konum og körlum.


Meira

Nanna ehf. - Atvinna

Nanna ehf. vöruafgreiðsla óskar eftir að ráða 2 starfsmenn til ýmissa starfa
svo sem skrifstofu -og afgreiðslustarfa 
móttöku og afhendingu vöru og móttöku endurvinnslu. 

Þú  þarft að vera eldri en 25 ára og með bílpróf og lyftarapróf væri stór kostur
vera hraustur  (því hluti af starfinu er burður),
Þú þarft að hafa góða tölvukunnáttu,
vera kurteis, stundvís og hafa góða þjónustulund.

Þú þarft að geta hafið störf sem fyrst,

Vinnutími er frá kl. 08.00 – 17.00 alla virka daga

Nánari upplýsingar gefa
Sibba eða Helgi í síma 456-1102
Email: nannaehf@nannaehf.is


Meira

Vesturbyggð auglýsir eftir bókaverði á Bókasafnið á Patreksfirði

Starf bókavarðar á bókasafninu á Patreksfirði er laust til umsóknar.

Um er að ræða 60% starf. 

Bókasafnið er opið 4 daga í viku, á mánudögum, þriðjudögum og miðvikudögum kl. 14.00 - 18.00 og á fimmtudögum kl. 19.30 - 21.30. 


Meira

Leikskólastjóri á Patreksfirði

Staða leikskólastjóra við leikskólann Araklett á Patreksfirði er laus til umsóknar.

Vesturbyggð auglýsir lausa til umsóknar stöðu leikskólastjóra hjá leikskólanum Arakletti á  Patreksfirði, sem er þriggja deilda leikskóli, fyrir um 50 börn, sjá nánar http://www.araklettur.is

Á verksviði leikskólastjóra eru; stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi, starfsmannahaldi, fjárhagsáætlanagerð og rekstri. Leikskólastjóri ber ábyrgð á faglegri forystu í vinnu með starfsfólki að markmiðum leikskólans. Lögð er áhersla á öflugt og gott samstarf og samráð við foreldrafélag leikskólans og fræðsluráð sveitarfélagsins. Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.


Meira

Leikskólinn Araklettur auglýsir eftir starfsfólki

Leikskólakennarar frá 1. september 2017

Leikskólakennarar, leikskólaliðar eða starfsmenn með aðra menntun sem nýtist í starfi óskast til starfa á Araklett.

Araklettur er 3 deilda leikskóli á Patreksfirði. Lögð er áhersla á Lífsmennt og læsi, umhverfismennt, heilsueflingu og vináttu. Vakin er athygli á Skólastefnu Vesturbyggðar og jafnréttisáætlun Vesturbyggðar.

Helstu verkefni og ábyrgð

Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra.

Leikskólasérkennari, Þroskaþjálfi sem fyrst


Meira

Vesturbyggð auglýsir eftir slátturmönnum við áhaldahúsið á Bíldudal í sumar .

Vesturbyggð auglýsir eftir slátturmönnum á Bíldudal í sumar. 

 

Slátturmenn þurfa að vera orðnir 16 ára . 

frekari upplýsinar gefur 

 

Hlynur 

sími: 861-774


Meira

Vesturbyggð auglýsir störf yfirflokksstjóra og flokkstjóa unglingavinnu á Patreksfirði og Bíldudal

 Enn vantar okkur fólk í þessi störf.

Skemmtilegt og gefandi störf við útivinnu í sumar.

Um er að ræða  100% störf  

frá  25.maí til 25.ágúst . 

Starfið hentar báðum kynjum 

 

Allar nánari upplýsingar gefur 

Arnheiður Jónsdóttir

450-2300

arnheidur@vesturbyggd.is


Meira

Vesturbyggð auglýsir starf umsjónamanns félagsheimilisins Baldurshaga og forstöðumanns íþróttamiðstöðvarinnar Byltu á Bíldudal laus til umsóknar

Í starfinu fells meðal annars:

 • Umsjón með húseign, tækjum og innanstokksmunum.
 • Starfsmannahald
 • Skipulag á starfsseminni
 • Gengur vaktir á við aðra starfsmenn.
 • Heldur að hluta til utan um rekstur.
 • Ýmis tilfallandi verkefni
 • Þrif.

Starfsmaður þarf að geta haft yfirsýn yfir starfssemina, vera skipulagður og fær í mannlegum samskiptum.

Hægt er að sækja um annað starfið eða bæði.

Um er að ræða hlutastarf hvort sem það er samsett eða ekki.

Launakjör samkvæmt kjarasamningum FosVest.

 Starfið hentar báðum kynjum.

 

Umsóknafrestur er til 12.maí 2017

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

 

Frekari upplýsingar gefur

 Arnheiður Jónsdóttir

arnheidur@vesturbyggd.is

Sími 450-2300

 


Meira
Fréttasafn
Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is