Zapy­tania i uwagi

Zachę­camy do kontaktu z pracow­ni­kami gminy Vestur­byggð w Urzę­dzie Miasta w godzi­nach pracy urzędu. Skon­tak­tować się z nami można tele­fo­nicznie lub poprzez komu­ni­kator Messenger u dołu strony.

Ráðhús

  • Poniedziałek 10:00 – 12:30
   13:00 – 15:00
  • Wtorek 10:00 – 12:30
   13:00 – 15:00
  • Środa 10:00 – 12:30
   13:00 – 15:00
  • Czwartek 10:00 – 12:30
   13:00 – 15:00
  • Piątek 10:00 – 13:00
  • Sobota Lokað
  • Niedziela Lokað
 • Aðalstræti 75, Patreksfjörður
  Zobacz na mapie