Sálfræðiþjónusta

Emil Einarsson sálfræðingur verður með eftirfarandi viðtaldaga á Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar í sumar.

14.-15. júní
30.-31. ágúst


Félagsþjónusta
Vestur-Barðastrandarsýslu


Meira

Samþykkt deiliskipulags iðnaðarsvæðis nyrst á Bíldudal

Bæjarstjórn Vesturbyggðar samþykkti 12. maí 2014 deiliskipulag iðnaðarsvæðis nyrst á Bíldudal. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdir bárust og hefur þeim, sem gerðu athugasemdir, verið send umsögn bæjarstjórnar. Deiliskipulagið er samþykkt með
eftirtöldum breytingum.
• Bætt við í greinargerð deiliskipulags hæð bygginga yfir sjávarmáli.
• Bætt var inn í greinargerð umfjöllun um brimvörn og vörn fyrir sjógangi.
• Byggingareitur var færður fjær strandlínu þannig að öryggissvæði (fjarlægð frá varnarlínu/strandlínu að fremstu húsveggjum) verður 10 metrar.
• Einnig var bætt inn í deiliskipulag ákvæði um lágmarksgólfhæð og lóðarhæð.

Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.

Virðingarfyllst,


Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar


Meira

Skrifstofustjóri Náttúrustofu Vestfjarða

Náttúrustofa Vestfjarða óskar eftir að ráða skrifstofustjóra.

Starfssvið: Bókhald, áætlanagerð og umsjón skrifstofu Náttúrustofunnar. Starfshlutfall 50% eða eftir samkomulagi. Starfsstöðvar Náttúrustofu Vestfjarða eru á Bíldudal, Bolungarvík og á Hólmavík.

Frekari upplýsingar hjá Þorleifi Eiríkssyni forstöðumanni í síma 456 7005 eða 892 6005, netfang: the@nave.is. Umsóknir skulu sendar til Náttúrustofu Vestfjarða, Aðalstræti 21, 415 Bolungarvík.

Umsóknarfrestur er til 21. maí 2014


Meira

Bæjarstjórnarfundi frestað til mánudags

Bæjarstjórnarfundi sem vera átti á fimmtudag verður frestað til mánudagsins 12. maí

 

Bæjarstjóri


Meira

Samþykkt aðalskipulagsbreyting - iðnaðarsvæði og breytt notkun

Samþykkt aðalskipulagsbreytingar um nýtt iðnaðarsvæði á Bíldudal og breytt afmörkun þéttbýlis og verlsunar – og þjónustusvæði verður athafnasvæði

Bæjarstjórn Vesturbyggðar samþykkti 19.mars aðalskipulagsbreytingar um nýtt iðnaðarsvæði á Bíldudal og breytt afmörkun þéttbýlis og verlsunar – og þjónustusvæði verður athafnasvæðii. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.


Meira

Fjölbrautaskóli Snæfellinga - lausar stöður

Fjölbrautaskóli Snæfellinga auglýsir eftir framhaldsskólakennurum.
Tvær stöður raungreinakennara. Meðal kennslugreina eru eðlis-, efna-, jarð- og líffræði.
Hálf staða spænskukennara.
Laun greiðast samkvæmt stofnanasamningi skólans.


Meira

Leikskólakennarar óskast

Vesturbyggð auglýsir eftir deildarstjóra við Leikskólann Tjarnarbrekku á Bíldudal og deildarstjóra við Leikskólann Araklett á Patreksfirði. Um er að ræða tvær 100% stöður til frambúðar.

Hæfniskröfur:

• leikskólakennaramenntun

• færni í mannlegum samskiptum

• sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• góð íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til 10. maí. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eins fljótt og auðið er. Húsnæði í boði. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi. Umsókn og ferilskrá, ásamt tveimur umsagnaraðilum sendist á asthildur@vesturbyggd.is.

Nánari upplýsingar veitir Helga Bjarnadóttir, leikskólastjóri, netfang: araklettur@vesturbyggd.is, s. 450-2342 og Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri, netfang: asthildur@vesturbyggd.is , s. 450-2300.


Meira

Auglýst eftir kennurum

Grunnskóli Vesturbyggðar auglýsir:

Í Patreksskóla vantar kennara í eftirtaldar stöður fyrir skólaárið 2014-2015
• Umsjónarkennara á yngsta stigi
• Hand- og myndmenntakennara
• Heimilisfræðikennara

Umsóknarfrestur er til 30.maí 2014
Allar upplýsingar veitir skólastjóri í síma 4502321 og/eða á netfangi nanna@vesturbyggd.is


Meira

Deiliskipulag Látrabjargs

Tillaga að deiliskipulagi Látrabjargs.
Bæjarstjórn Vesturbyggðar samþykkti 19.03. 2014 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Látrabjarg skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og umhverfisskýrslu, skv. 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Um er að ræða endurauglýsingu.
Deiliskipulagssvæðið nær yfir þrjár jarðir í Vesturbyggð: Hvallátra, Breiðavík og Keflavík. Stærð svæðisins er alls 89,6 km2. Mörk deiliskipulags miðast við svæði sem var skilgreint sem náttúruminjar árið 2004 og er á náttúruminjaskrá hjá Umhverfisstofnun. Í gildandi náttúruverndaráætlun 2009-2013 er gerð tillaga að friðlýsingu svæðisins og hófst sú vinna í janúar 2011. Deiliskipulagið er unnið í samræmi við stefnumörkun Vesturbyggðar í aðalskipulagi 2006-2018, staðfest af umhverfisráðherra í mars 2006. Þar kemur fram að mikilvægt sé að svæðið verði verndað skv. náttúruverndarlögum sem friðland eða þjóðgarður með sérstaka áherslu á sjófuglabyggð, fjörusvæði, minjar, útivist og bætta móttöku ferðamanna. Þungamiðja og þekktasta aðdráttarafl ferðamanna á svæðinu er Látrabjarg, stærsta fuglabjarg Evrópu. Séruppdrættir sem unnir eru í deiliskipulaginu afmarkast af þeim svæðum þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar. Sama afmörkun er einnig notuð við fornleifaskráningu. Í samráði við Minjastofnun Íslands var ítarleg fornleifaskráning (deiliskráning) gerð á fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum, og fylgir hún sem viðhengi með þessari greinargerð. Venjubundin fornleifaskráning (aðalskráning) var gerð utan framkvæmdasvæða en henni verða gerð skil í sérstakri skýrslu.
Tillagan ásamt umhverfisskýrslu liggur frammi á skrifstofu tæknideildar, Aðalstræti 75 frá 11.apríl 2014 til 26.maí 2014 og á heimasíðu Vesturbyggðar, www.vesturbyggd.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 26.maí annaðhvort á sveitarfélagið Vesturbyggð, Aðalstræti 63, 450 Patreksfjörður eða á netfangið: vesturbyggd@vesturbyggd.is
Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar Óskar Örn Gunnarsson


Meira

Kynningarfundur um Earth Check (frestað)

Fundinum verður frestað um óákveðinn tíma

Vesturbyggð heldur kynningarfund um Earth Check vottunina á bæjarskrifstofunum, Aðalstræti 63, þriðjudaginn 15. Apríl kl. 18. Guðrún Bergmann verkefnisstjóri kynnir vottunarferlið. Sveitarfélögin á Vestfjörðum hafa þegar náð mikilvægum áfanga í leið að umhverfisvottun Earth Check. Sveitarfélögin á Snæfellsnesi fengu vottun árið 2008.

Hvetjum alla til þess að mæta og kynna sér þetta mikilvæga mál.


Vesturbyggð


Meira
Fréttasafn
Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is