Aukaferð með Baldri

Vekjum athygli á því að næstkomandi laugardag 8 febrúar verður aukaferð á ferjunni Baldri.

Frá Stykkishólmi kl.: 09:00

Frá Brjánslæk      kl.: 12:00


Meira

Bíll til sölu

Bíll Áhaldahússins á Bíldudal er til sölu.


JP 625 Nissan Double Cab árg. 2002, díesel pallbifreið. Ekinn 191 þús. km.
Upplýsingar hjá Hlyni Aðalsteinssyni verkstjóra í síma 450 2362 eða 861 7742 eða í netfanginu bld@vesturbyggd.is.
Tilboðsfrestur er til 19. febrúar 2014 og sendist inn til thorir@vesturbyggd.is og elfar@vesturbyggd.is.
Áskilinn er réttur til að hafna tilboðum.

Vesturbyggð,
29. janúar 2014


Meira

Breyting á aðalskipulagi - Iðnaðarsvæði á Bíldudal

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006-2018.

Nýtt iðnaðarsvæði á Bíldudal og breytt afmörkun þéttbýlis og verslunar- og þjónustusvæði verður athafnasvæði.

Bæjarstjórn Vesturbyggðar samþykkti á fundi sínum 16.október 2013 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Vesturbyggðar samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Viðfangsefni breytingarinnar á Bíldudal er breytt afmörkun þéttbýlis, nýtt iðnaðarsvæði fyrir fiskeldi nyrst á Bíldudal og verslunuar‐ og þjónustusvæði sem verður athafnasvæði.


Meira

Samþykkt deiliskipulag

Samþykkt deiliskipulags  hótels og nágrennis Patreksfirði

Bæjarstjórn Vesturbyggðar samþykkti 20. desember 2013 deiliskipulag hótels og nágrennis Patreksfirði. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7.gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Athugasemdir bárust og hefur þeim, sem gerðu athugasemdir, verið send umsögn bæjarstjórnar. Deiliskipulagið er samþykkt með

þeirri breytingu að gatnatenging sem liggur á milli Aðalstrætis og Strandgötu er færð nánast í núverandi legu. Mörk deiliskipulagsins eru aðlöguð að breyttri legu vegar á deiliskipulaginu. Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.

Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar.


Meira

Umsókn um styrki

Vinna við fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2014 stendur nú yfir.

Félagasamtökum í Vesturbyggð er bent á að sækja um styrk til starfsemi sinnar fyrir 22. október n.k. fyrir árið 2014. Með umsókninni skal fylgja ársreikningur síðasta árs (2012).

Umsóknirnar skulu berast í tölvupósti á netfangið thorir@vesturbyggd.is.

Bæjarstjóri Vesturbyggðar,Ásthildur Sturludóttir


Meira

Skipulagsmál í Vesturbyggð

 

 

Deiliskipulag efnislosunarsvæðis í Vatneyrarhlíð á Patreksfirði.

Þann 10. desember 2012 samþykkt bæjarstjórn Vesturbyggðar að auglýsa tillögu að deiliskipulagi vegna urðunarsvæðis í Vatneyrarhlíðum á Patreksfirði. Umsagir bárust frá Vegagerðinni, Fornleifavernd ríkisins, Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða og Veðurstofunni. Búið er að verða við umsögnum umsagnaraðila. Tillagan var auglýst frá 1. janúar 2013 með athugasemdafresti til 26. febrúar 2013. Engar athugasemdir bárust. Hins vegar barst undirskriftalisti með bréfi frá 41 íbúa Patreksfjarðar við auglýsingu á skipulagslýsingunni vegna aðalskipulagsbreytingarinnar þar sem mótmælt er skilgreiningu á urðunarstað í Vatneyrarhlíðum. Þeim hefur verið svarað með bréfi. Gerðar hafa verið þær breytingar á skilgreiningu svæðisins að það verði skilgreint sem efnislosunarsvæði og nefnist þá deiliskipulagið: ”Deiliskipulag efnislosunarsvæðis í Vatneyrarhlíð, Patreksfirði“ Bæjarstjórn samþykkti deilskipulagið  á fundi sínum þann 17. apríl sl. og hefur skipulagið verið sent Skipulagsstofnun til yfirferðar. Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað með samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sbr. 52.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsinns í B-deild Stjórnartíðinda.

 

Deiliskipulag frístundabyggðar í Vesturbotni.

Þann 19. september 2012 samþykkti bæjarstjórn Vesturbyggðar að auglýsa tillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar í Vesturbotni í Patreksfirði. Skipulagssvæðið er um 300 ha að stærð. Umsagnir bárust frá Fornleifavernd ríkisins, Veðurstofu, Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða og Vegagerðinni. Búið er að verða við umsögnum þeirra umsagnaraðila sem gáfu umsögn. Umsögn vantar frá Umhverfisstofnun. Gerðar voru þær breytingar á deiliskipulaginu að vegtenging við Vestfjarðarveg voru lagar skv. Ábendingum Vegagerðainnar. Bæjarstjórn samþykkti deilskipulagið  á fundi sínum þann 17. apríl sl. og hefur skipulagið verið sent Skipulagsstofnun til yfirferðar. Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað með samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sbr. 52.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsinns í B-deild Stjórnartíðinda.

 

Deiliskipulag Aðalstræti 100 og nágrennis, Patreksfirði.

Þann 10. desember 2012 samþykkti bæjarstjórn Vesturbyggðar að auglýsa tillögu að deiliskipulagi vegna Aðalstræti 100 og nágrennis. Í deiliskipulagstillögunni kemur fram að sláturhúsinu við Aðalstræti 100 verði breytt í hótel og hættumatslínur færðar með tilkomu ofanflóðamannvirkja við Litladalsá. Einnig er skipulagi tjaldsvæðisins við félagsheimili Patreksfjarðar og tengingu þess við fyrirhugað hótel gerð góð skil. Tillagan var auglýst frá 1. janúar 2013 með athugasemdafresti til 26. febrúar 2013. Umsagnir bárust frá Veðurstofu, Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða og Vegagerðinni. Búið er að verða við umsögnum umsagnaraðila. Gerðar voru þær breytingar á deiliskipulaginu eftir auglýsingu að varnargarður sunnan við Aðalstræti 110 var tekin út. Bæjarstjórn samþykkti deilskipulagið  á fundi sínum þann 20. mars sl. og hefur skipulagið verið sent Skipulagsstofnun til yfirferðar. Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað með samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sbr. 52.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsinns í B-deild Stjórnartíðinda.

 

 

 

Ármann Halldórsson skipulagsfulltrúi

Laus störf í Vesturbyggð sumarið 2013

Flokkstjórar unglingavinnu    frá 3. júní til 31. júlí               Fullt starf

Nánari upplýsingar veitir Mikael í síma 450 2360 og Hlynur í síma 450 2362

 

Íþróttamiðstöðin Bylta            frá 1. júní til 31. ágúst                        Fullt starf

Nánari upplýsingar veitir Birna í síma 450 2354

 

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast hér og skrifstofu Vesturbyggðar. Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2013.

 

Umsóknareyðublöð
Meira

Vesturbyggð auglýsir eftir aðilum til grenjaleita- og grenjavinnslu í Vesturbyggð.

Vesturbyggð auglýsir eftir aðilum til grenjaleita- og grenjavinnslu í Vesturbyggð.

 

Umsækjendur verða að geta hafið störf frá og með 1. júní nk. 


Leitar- og grenjavinnslusvæðum verði skipt niður á fimm svæði skv. gömlu hreppaskiptingunum:

1.    Rauðasandshreppur.

2.    Patrekshreppur.

3.    Barðastrandarhreppur.

4.    Suðurfjarðahreppur.

5.    Ketildalahreppur.

 

Umsóknarfrestur er til 12. maí nk. Umsóknir sendist á:  asthildur@vesturbyggd.is .

 

 Patreksfirði 23. Apríl, 2013.

 

 Bæjarstjórinn í Vesturbyggð.


Meira

Skipulagsmál í Vesturbyggð.

Breyting á aðalskipulagi og 3 ný deiliskipulög staðfest af bæjarstjórn.

 Skv. 42. gr. og  32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 staðfesti bæjarstjórn  á fundi  þann 20. mars 2013 eftirfarandi skipulög og auglýsir hér með niðurstöðu sína.


Meira
Fréttasafn
Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is