Gminne centra usłu­gowe

Gminne centra usłu­gowe są odpo­wie­dzialne za wiele zadań z zakresu usług dla miesz­kańców, firm i urzędów. Tu można wymienić:

  • Utrzy­manie ulic i miejsc użytecz­ności publicznej
  • Utrzy­manie i naprawy sieci wodo­cią­gowej
  • Ozna­ko­wanie poziome i pionowe ulic
  • Nadzór nad pracami Szkółki Zawo­dowej
  • Odśnie­żanie

Þjónustumiðstöð á Patreksfirði

Þjónustumiðstöð á Bíldudal


Cennik

Prace zlecone
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 6.570 kr.
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 11.825 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 7.300 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 13.140 kr.
Opłata narzędziowa 10%
Transport w granicach miasta z VAT/za godz. 1.435 kr.
Transport między miejscowościami, zgodnie z taryfą rządową z VAT/za godz. 134 kr.
Najem maszyn budowlanych
Wózek widłowy teleskopowy z VAT/za godz. 22.470 kr.
Kubota z VAT/za godz. 6.955 kr.
Najem sprzętów
Maszt flagowy z VAT/za dzień 1.970 kr.
Pachołek drogowy z VAT/za dzień 640 kr.
Znak drogowy z VAT/za dzień 1.625 kr.
Najem mniejszych sprzętów
Zgrzewarka 17.270 kr.
10.700 kr.
Wiertnica 11.130 kr.
Piła do betonu 17.035 kr.
7.705 kr.
6.675 kr.
Ceny najmu
Przestrzeń przechowalnicza niezadaszona ogrodzona za metr kwadratowy za miesiąc 242 kr.
Szkółka pracownicza
Koszenie ogrodu do 100 metrów kwadratowych każdorazowo 14.125 kr.
Koszenie ogrodu 100-200 metrów kwadratowych każdorazowo 28.225 kr.
Koszenie ogrodu powyżej 200 metrów kwadratowych każdorazowo 37.590 kr.
Sprzątanie działki, za małą powierzchnię lub drobne prace porządkowe każdorazowo 14.135 kr.
Sprzątanie działki, za dużą powierzchnię lub obszerne prace porządkowe każdorazowo 28.130 kr.
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekjuflokki, 15% í næsta tekjuflokki