Pomiń menu

Gminne centra usłu­gowe

Gminne centra usłu­gowe są odpo­wie­dzialne za wiele zadań z zakresu usług dla miesz­kańców, firm i urzędów. Tu można wymienić:

  • Utrzy­manie ulic i miejsc użytecz­ności publicznej
  • Utrzy­manie i naprawy sieci wodo­cią­gowej
  • Ozna­ko­wanie poziome i pionowe ulic
  • Nadzór nad pracami Szkółki Zawo­dowej
  • Odśnie­żanie

Þjónustumiðstöð á Patreksfirði

Þjónustumiðstöð á Bíldudal


Cennik

Prace zlecone
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 6.140 kr.
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 11.050 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 6.820 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 12.280 kr.
Opłata narzędziowa 10%
Transport w granicach miasta z VAT/za godz. 1.340 kr.
Transport między miejscowościami, zgodnie z taryfą rządową z VAT/za godz. 114 kr.
Najem maszyn budowlanych
Wózek widłowy teleskopowy z VAT/za godz. 21.000 kr.
Kubota z VAT/za godz. 6.500 kr.
Najem sprzętów
Maszt flagowy z VAT/za dzień 1.840 kr.
Pachołek drogowy z VAT/za dzień 600 kr.
Znak drogowy z VAT/za dzień 1.520 kr.
Najem mniejszych sprzętów
Zgrzewarka 16.140 kr.
10.000 kr.
Wiertnica 10.400 kr.
Piła do betonu 15.920 kr.
7.200 kr.
6.240 kr.
Ceny najmu
Przestrzeń przechowalnicza niezadaszona ogrodzona za metr kwadratowy za miesiąc 227 kr.
Szkółka pracownicza
Koszenie ogrodu do 100 metrów kwadratowych każdorazowo 13.200 kr.
Koszenie ogrodu 100-200 metrów kwadratowych każdorazowo 26.380 kr.
Koszenie ogrodu powyżej 200 metrów kwadratowych każdorazowo 35.130 kr.
Sprzątanie działki, za małą powierzchnię lub drobne prace porządkowe każdorazowo 13.210 kr.
Sprzątanie działki, za dużą powierzchnię lub obszerne prace porządkowe każdorazowo 26.290 kr.
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekjuflokki, 15% í næsta tekjuflokki