Pomiń menu

Gminne centra usłu­gowe

Gminne centra usłu­gowe są odpo­wie­dzialne za wiele zadań z zakresu usług dla miesz­kańców, firm i urzędów. Tu można wymienić:

  • Utrzy­manie ulic i miejsc użytecz­ności publicznej
  • Utrzy­manie i naprawy sieci wodo­cią­gowej
  • Ozna­ko­wanie poziome i pionowe ulic
  • Nadzór nad pracami Szkółki Zawo­dowej
  • Odśnie­żanie

Þjónustumiðstöð á Patreksfirði

Þjónustumiðstöð á Bíldudal


Cennik

Prace zlecone
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 5.990 kr.
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 10.780 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 6.650 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 11.980 kr.
Opłata narzędziowa 10%
Transport w granicach miasta z VAT/za godz. 1.310 kr.
Transport między miejscowościami, zgodnie z taryfą rządową z VAT/za godz. 114 kr.
Najem maszyn budowlanych
Wózek widłowy teleskopowy z VAT/za godz. 20.700 kr.
Kubota z VAT/za godz. 5.600 kr.
Najem sprzętów
Maszt flagowy z VAT/za dzień 1.840 kr.
Pachołek drogowy z VAT/za dzień 600 kr.
Znak drogowy z VAT/za dzień 1.520 kr.
Najem mniejszych sprzętów
Zgrzewarka z VAT/za dzień 8.070 kr.
5.000 kr.
Wiertnica z VAT/za dzień 3.890 kr.
Piła do betonu z VAT/za dzień 3.890 kr.
11.500 kr.
5.000 kr.
Ceny najmu
Przestrzeń przechowalnicza niezadaszona ogrodzona za metr kwadratowy za miesiąc 221 kr.
Punkty poboru odpadów
Metale z VAT/za kg 32 kr.
Szkółka pracownicza
Koszenie ogrodu do 100 metrów kwadratowych każdorazowo 12.880 kr.
Koszenie ogrodu 100-200 metrów kwadratowych każdorazowo 25.740 kr.
Koszenie ogrodu powyżej 200 metrów kwadratowych każdorazowo 34.270 kr.
Sprzątanie działki, za małą powierzchnię lub drobne prace porządkowe każdorazowo 12.890 kr.
Sprzątanie działki, za dużą powierzchnię lub obszerne prace porządkowe każdorazowo 25.650 kr.
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekjuflokki, 15% í næsta tekjuflokki