Pomiń menu

Gminne centra usłu­gowe

Gminne centra usłu­gowe są odpo­wie­dzialne za wiele zadań z zakresu usług dla miesz­kańców, firm i urzędów. Tu można wymienić:

  • Utrzy­manie ulic i miejsc użytecz­ności publicznej
  • Utrzy­manie i naprawy sieci wodo­cią­gowej
  • Ozna­ko­wanie poziome i pionowe ulic
  • Nadzór nad pracami Szkółki Zawo­dowej
  • Odśnie­żanie

Þjónustumiðstöð á Patreksfirði

Þjónustumiðstöð á Bíldudal


Cennik

Prace zlecone
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 5,845 kr.
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 10,519 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 6,490 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 11,685 kr.
Opłata narzędziowa 10%
Transport w granicach miasta z VAT/za godz. 1,280 kr.
Transport między miejscowościami, zgodnie z taryfą rządową z VAT/za godz. 110 kr.
Najem maszyn budowlanych
Wózek widłowy teleskopowy z VAT/za godz. 20,195 kr.
Kubota z VAT/za godz. 5,465 kr.
Najem sprzętów
Maszt flagowy z VAT/za dzień 1,795 kr.
Pachołek drogowy z VAT/za dzień 585 kr.
Znak drogowy z VAT/za dzień 1,485 kr.
Najem mniejszych sprzętów
Zgrzewarka z VAT/za dzień 7,690 kr.
Wiertnica z VAT/za dzień 3,795 kr.
Piła do betonu z VAT/za dzień 3,795 kr.
Ceny najmu
Przestrzeń przechowalnicza niezadaszona ogrodzona za metr kwadratowy za miesiąc 215 kr.
Punkty poboru odpadów
Metale z VAT/za kg 31,21 kr.
Szkółka pracownicza
Koszenie ogrodu do 100 metrów kwadratowych każdorazowo 12,570 kr.
Koszenie ogrodu 100-200 metrów kwadratowych każdorazowo 25,115 kr.
Koszenie ogrodu powyżej 200 metrów kwadratowych każdorazowo 33,437 kr.
Sprzątanie działki, za małą powierzchnię lub drobne prace porządkowe każdorazowo 12,580 kr.
Sprzątanie działki, za dużą powierzchnię lub obszerne prace porządkowe każdorazowo 25,025 kr.
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekuflokki, 15% í næsta tekjuflokki