Gminne centra usłu­gowe

Gminne centra usłu­gowe są odpo­wie­dzialne za wiele zadań z zakresu usług dla miesz­kańców, firm i urzędów. Tu można wymienić:

  • Utrzy­manie ulic i miejsc użytecz­ności publicznej
  • Utrzy­manie i naprawy sieci wodo­cią­gowej
  • Ozna­ko­wanie poziome i pionowe ulic
  • Nadzór nad pracami Szkółki Zawo­dowej
  • Odśnie­żanie

Þjónustumiðstöð á Patreksfirði

Þjónustumiðstöð á Bíldudal


Cennik

Prace zlecone
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 7.062 kr.
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 12.712 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 7.847 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 14.126 kr.
Opłata narzędziowa 10%
Transport w granicach miasta z VAT/za godz. 1.542 kr.
Transport między miejscowościami, zgodnie z taryfą rządową z VAT/za godz. 144 kr.
Najem maszyn budowlanych
Wózek widłowy teleskopowy z VAT/za godz. 24.155 kr.
Kubota z VAT/za godz. 7.477 kr.
Najem sprzętów
Maszt flagowy z VAT/za dzień 2.118 kr.
Pachołek drogowy z VAT/za dzień 688 kr.
Znak drogowy z VAT/za dzień 1.747 kr.
Najem mniejszych sprzętów
Zgrzewarka 18.565 kr.
11.503 kr.
Wiertnica 11.965 kr.
Piła do betonu 18.313 kr.
8.283 kr.
7.175 kr.
Ceny najmu
Przestrzeń przechowalnicza niezadaszona ogrodzona za metr kwadratowy za miesiąc 261 kr.
Szkółka pracownicza
Koszenie ogrodu do 100 metrów kwadratowych każdorazowo 15.185 kr.
Koszenie ogrodu 100-200 metrów kwadratowych każdorazowo 30.340 kr.
Koszenie ogrodu powyżej 200 metrów kwadratowych każdorazowo 40.410 kr.
Sprzątanie działki, za małą powierzchnię lub drobne prace porządkowe każdorazowo 15.195 kr.
Sprzątanie działki, za dużą powierzchnię lub obszerne prace porządkowe każdorazowo 30.240 kr.
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekjuflokki, 15% í næsta tekjuflokki