Pomiń menu

Gminne centra usłu­gowe

Gminne centra usłu­gowe są odpo­wie­dzialne za wiele zadań z zakresu usług dla miesz­kańców, firm i urzędów. Tu można wymienić:

  • Utrzy­manie ulic i miejsc użytecz­ności publicznej
  • Utrzy­manie i naprawy sieci wodo­cią­gowej
  • Ozna­ko­wanie poziome i pionowe ulic
  • Nadzór nad pracami Szkółki Zawo­dowej
  • Odśnie­żanie

Þjónustumiðstöð á Patreksfirði

Þjónustumiðstöð á Bíldudal


Cennik

Prace zlecone
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 5,700 kr.
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 10,260 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach dziennych z VAT/za godz. 6,330 kr.
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach nadliczbowych z VAT/za godz. 11,400 kr.
Opłata narzędziowa 10%
Transport w granicach miasta z VAT/za godz. 1,250 kr.
Transport między miejscowościami, zgodnie z taryfą rządową z VAT/za godz. 110 kr.
Najem maszyn budowlanych
Wózek widłowy teleskopowy z VAT/za godz. 19,700 kr.
Kubota z VAT/za godz. 5,330 kr.
Najem sprzętów
Maszt flagowy z VAT/za dzień 1,750 kr.
Pachołek drogowy z VAT/za dzień 570 kr.
Znak drogowy z VAT/za dzień 1,450 kr.
Najem mniejszych sprzętów
Zgrzewarka z VAT/za dzień 7,500 kr.
Wiertnica z VAT/za dzień 3,700 kr.
Piła do betonu z VAT/za dzień 3,700 kr.
Ceny najmu
Przestrzeń przechowalnicza niezadaszona ogrodzona za metr kwadratowy za miesiąc 211 kr.
Punkty poboru odpadów
Metale z VAT/za kg 30,45 kr.
Szkółka pracownicza
Koszenie ogrodu do 100 metrów kwadratowych każdorazowo 12,265 kr.
Koszenie ogrodu 100-200 metrów kwadratowych każdorazowo 24,500 kr.
Koszenie ogrodu powyżej 200 metrów kwadratowych każdorazowo 32,620 kr.
Sprzątanie działki, za małą powierzchnię lub drobne prace porządkowe każdorazowo 12,275 kr.
Sprzątanie działki, za dużą powierzchnię lub obszerne prace porządkowe każdorazowo 24,415 kr.
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekuflokki, 15% í næsta tekjuflokki