Orga­ni­zacje kobiece

Na terenie gminy Vestur­byggð dzia­łają trzy towa­rzy­stwa kobiece – Fram­sókn w Bíldu­dalur, Neisti w Barða­strönd i Sif w Patreks­fjörður. Ponadto w Tálk­na­fjörður działa towa­rzy­stwo Harpa. Orga­ni­zacje kobiece zajmują się szeroko pojętą dzia­łal­no­ścią chary­ta­tywną i społeczno-rozwo­jową i od dawnych czasów są nieza­stą­pioną częścią lokalnej społecz­ności.

Kvenfélagið Framsókn

Kvenfélagið Neisti

Kvenfélagið Sif

Kvenfélagið Harpa