Związki spor­towe

W połu­dniowej części Zachod­nich Fiordów istniej kilka związków spor­towo-młodzie­żo­wych prowa­dzą­cych zróż­ni­co­waną dzia­łal­ność. Wszystkie one należą do Okrę­go­wego Związku Hrafn-Flóki, HHF. Najstar­szym spośród niech jest Związek Spor­towy Hörður w Patreks­fjörður, usta­no­wiony w 1908.

Héraðssambandið Hrafna-Flóki (HHF)

  • Birna Friðbjört S. Hannesdóttir

  • Vesturbyggð og Tálknafjörður
    Zobacz na mapie

Golfklúbbur Bíldudals (GBB)

Golfklúbbur Patreksfjarðar (GP)

Íþróttafélag Bíldudals (ÍFB)

Íþróttafélagið Hörður (ÍH)

Skotíþróttafélag Vestfjarða

Ungmennafélag Barðastrandar (UMFB)

Ungmennafélag Tálknafjarðar (UMFT)