Ścieżki piesze i rowe­rowe

W połu­dniowej części Zachod­nich Fiordów amatorzy pieszych wędrówek poczują się w swoim żywiole. Znaleźć tu można trasy piesze o wszyst­kich stop­niach trud­ności, od lekkich po naprawdę wyma­ga­jące. Wiele rzadko odwie­dza­nych dolinek nadal kryje swe tajem­nice, takie jak gorące źródła, a w najbar­dziej na połu­dnie wysu­niętej części gminy Vestur­byggð wznosi się największy klif lęgowy ptactwa w Europie, przy którym łatwo zapo­mnieć o całym świecie.