Hoppa yfir valmynd
Athugið að umsóknarfrestur er liðinn.

Kenn­arar við Bíldu­dals­skóla

Viltu slást í hóp kennara með faglegan metnað og starfs­gleði að leið­ar­ljósi? Fjöl­hæfir kenn­arar óskast til starfa frá 1. ágúst 2022 við Bíldu­dals­skóla og leik­skólann Tjarn­ar­brekku sem er samrekinn leik- og grunn­skóli með tvær starfstöðvar á Bíldudal, Vest­ur­byggð.

Einkunn­arorð skólans eru: samskipti – samvinna- sköpun.

 


Skrifað: 9. maí 2022

Starfsauglýsingar

Áherslur Bíldudalsskóla eru fjölbreyttir kennsluhættir, einstaklingsmiðað nám og samþætting námsgreina. Bíldudalsskóli vinnur með Uppbyggingarstefnuna, vaxtarhugarfar og leiðsagnarnám. Áhersla Tjarnarbrekku er skólastarf í gegnum leik og gleði.

50% staða sérkennara

Óskað er aðila til að sinna sérkennslu við leik- og grunnskólann, allt að 50% staða

30% staða deildarstjóra

Óskað er eftir aðila til að sinna deildarstjórn við leik- og grunnskólann. Um er að ræða 30% stöðu.

100 % kennarastaða á miðstigi

Óskað er eftir kennara sem tekur að sér umsjónarkennslu á miðstigi, íþróttir, sjónlistir og erlend tungumál og vinnur þvert á skólastigin.

100 % kennarastaða á unglingastigi

Óskað er eftir kennara sem tekur að sér umsjónarkennslu á unglingastigi, íþróttir, sjónlistir og erlend tungumál fleira.

70 -100% kennarastaða á yngsta stigi

Óskað er eftir kennara sem getur tekið að sér umsjónarkennslu á yngsta stigi. Ásamt að kenna þvert á skólastig, sjónlistir, náttúru- og samfélagsfræðigreinar, erlend tungumál og fleira.

Kennari/umsjónarkennari

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leik- og grunnskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leik- og grunnskóla og menntastefnu Vesturbyggðar.
 • Að annast kennslu samkvæmt meginmarkmiðum aðalnámskrá grunnskóla með hliðsjón af þörfum og þroska nemenda.
 • Að fylgjast með velferð nemenda, hlúa að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þeir fái notið sín sem einstaklingar.
 • Að taka þátt í skólaþróun í samræmi við stefnu skóla og sveitarfélags.

Hæfnikröfur

 • Hefur reynslu sem kennari á leik-, grunn-, eða framhaldsskólastigi.
 • Hefur leyfi til að nota starfsheitið kennari.
 • Hefur reynslu og áhuga á að starfa með börnum á leik- og grunnskólastigi.
 • Er lipur í samskiptum, sýnir jákvæðni og sveigjanleika í starfi.
 • Hefur faglegan metnað.
 • Sýnir frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Býr yfir færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum.
 • Er stundvís og þolinmóður.

Deildarstjóri 1

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Sstarfar samkvæmt lögum og reglugerð um leik- og grunnskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leik- og grunnskóla og menntastefnu Vesturbyggðar.
 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár stofnunarinnar, ársáætlunar, mati á starfsemi leik- og grunnskólas og vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.
 • Ber ábyrgð ásamt skólastjóra/leikskólastjóra á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins í stofnuninni. Stýrir deildarfundum og kemur að skipulagi í samvinnu við aðra starfsmenn og yfirmann.
 • Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni og falla innan eðlilegs starfsviðs hans.

Hæfnikröfur

 • Hefur reynslu sem kennari á leik-, grunn-, eða framhaldsskólastigi
 • Hefur leyfi til að nota starfsheitið kennari
 • Hefur reynslu og áhuga á að starfa með börnum á leik- og grunnskólastigi
 • Er lipur í samskiptum, sýnir jákvæðni og sveigjanleika í starfi
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra, fagaðila og yfirmann.
 • Hefur faglegan metnað
 • Sýnir frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Býr yfir færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum.
 • Er stundvís og þolinmóður

Sérkennari

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Ráðgjöf til kennara og foreldra varðandi nám, kennslu og námsgögn
 • Greining á námsstöðu nemenda, málþroska og lestrarerfiðleikum
 • Heldur utan um gerð einstaklingsnámskráa hjá sérkennslunemendum og endurskoðun þeirra í nánu samráði við deildarstjóra, umsjónarkennara og skólastjóra/leikskólastjóra.
 • Teymisfundir vegna nemenda með sérþarfir.
 • Vinnur með styrkleika nemenda
 • Gerð námsáætlana í samstarfi við kennara.
 • Einstaklingsmiðuð kennsla og aðstoð við gerð einstaklingsnámskrár.
 • Situr skilafundi með sérfræðingum eftir því sem þörf þykir og við á.
 • Umsjón með námsgögnum sem tengjast sérkennslu í leik og grunnskólanum
 • Kennir nemendum sem þurfa sérkennslu í bekk eða utan hans.
 • Aðstoðar við gerð sérkennsluskýrslu í lok starfsárs fyrir alla nemendur sem fá sérstaka aðstoð og kennslu.
 • Hefur umsjón með og leiðbeinir með kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál

Hæfnikröfur

 • Hefur reynslu sem kennari á leik-, grunn-, eða framhaldsskólastigi
 • Hefur framhaldsnám í sérkennslufræðum
 • Hefur leyfi til að nota starfsheitið kennari
 • Hefur reynslu og áhuga á að starfa með börnum á leik- og grunnskólastigi
 • Er lipur í samskiptum, sýnir jákvæðni og sveigjanleika í starfi
 • Hefur faglegan metnað
 • Sýnir frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Býr yfir færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum.
 • Er stundvís og þolinmóður

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2022

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Frekari upplýsingar um starfið gefur Elsa Ísfold Arnórsdóttir, skólastjóri/leikskólastjóri í síma 450 2333 og 699 3422, netfang elsa@vesturbyggd.is