Hoppa yfir valmynd
Athugið að umsóknarfrestur er liðinn.

Leik­skóla­kennari - Araklettur

Leitað er eftir leik­skóla­kenn­urum/leið­bein­endum í 100% stöður, við leik­skólann Araklett á Patreks­firði.


Skrifað: 23. september 2022

Starfsauglýsingar

Á leikskólanum eru núna 42 börn en er áformað að stækka leikskólann í vetur og gera pláss fyrir a.m.k. 20 börn í viðbót. Einkunnarorð leikskólans eru: Leikur, gleði og vinátta og endurspegla þau stefnu leikskólans þar sem við vinnum með Uppeldi til ábyrgðar sem okkar uppeldis- og agastefnu, en sú stefna stuðlar að jákvæðum samskiptum, hvetur til sjálfstæðrar hugsunar og þroskar jákvætt gildismat. Við lítum á leikinn sem náms- og þroskaleið barnsins svo við gefum honum góðan tíma og nægt rými til að þróast. Við nýtum okkur Lubba til að efla málþroskann og Vináttu/Blæ til að efla félagsþroskann og er þekking á þeim kostur í starfi.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Leikskólakennarar/leiðbeinendur við Araklett starfa samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla og skólastefnu Vesturbyggðar
 • Vinna að uppeldi og menntun barnanna
 • Taka þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra
 • Taka þátt í skólanámskrá, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra
 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna
 • Önnur verkefni er varða uppeldi og menntun barnanna

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari
 • Sérhæfð hæfni á leikskólastigi
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð, góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
 • Góð íslenskukunnátta er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 9. október 2022

Laun eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttafélags og sambands íslenskra sveitafélaga.

Vakin er athygli á því að ef við náum ekki að ráða leikskólasérkennara og leikskólakennara kemur til greina að ráða annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur. Allir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Umsókn fylgi, leyfisbréf, ferlisskrá og rökstuðningur fyrir hæfni í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bergdís Þrastardóttir, Leikskólastjóri, í netfang araklettur@vesturbyggd.is, eða í síma 450 2343 eða 856 2343.