Hoppa yfir valmynd
Athugið að umsóknarfrestur er liðinn.

Sérkennslu­stjóri - Araklettur

Leitað er eftir sérkennslu­stjóra í 50% stöðu við leik­skólann Araklett á Patreks­firði.


Skrifað: 23. september 2022

Starfsauglýsingar

Á leikskólanum eru núna 42 börn en er áformað að stækka leikskólann í vetur og gera pláss fyrir a.m.k. 20 börn í viðbót. Einkunnarorð leikskólans eru: Leikur, gleði og vinátta og endurspegla þau stefnu leikskólans þar sem við vinnum með Uppeldi til ábyrgðar sem okkar uppeldis- og agastefnu, en sú stefna stuðlar að jákvæðum samskiptum, hvetur til sjálfstæðrar hugsunar og þroskar jákvætt gildismat. Við lítum á leikinn sem náms- og þroskaleið barnsins svo við gefum honum góðan tíma og nægt rými til að þróast. Við nýtum okkur Lubba til að efla málþroskann og Vináttu/Blæ til að efla félagsþroskann og er þekking á þeim kostur í starfi.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslu í leikskólanum ásamt leikskólastjóra.
  • Er fagleg umsjónarmanneskja sérkennslu í leikskólanum og annast því frumgreiningu barna og sér um ráðgjöf og aðra fræðslu tengdri sérkennslu til starfsmanna leikskólans.
  • Vinnur í nánu samstarfi við deildarstjóra, foreldra/forráðamenn barna og fleiri, samkvæmt lögum um smþættingu þjónustu í þágu farsældar barna.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Leikskólakennaramenntun, þroskaþjálfamenntun, framhaldsnám í sérkennslufræðum eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
  • Góð íslenskukunnátta er skilyrði
  • Frumkvæði í starfi, samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember 2022

Laun eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttafélags og sambands íslenskra sveitafélaga.

Vakin er athygli á því að ef við náum ekki að ráða leikskólasérkennara og leikskólakennara kemur til greina að ráða annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur. Allir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Umsókn fylgi, leyfisbréf, ferlisskrá og rökstuðningur fyrir hæfni í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bergdís Þrastardóttir, Leikskólastjóri, í netfang araklettur@vesturbyggd.is, eða í síma 450 2343 eða 856 2343.