Mapa sate­li­tarna Vestur­byggð

Miesz­kańcy gminy Vestur­byggð mają możli­wość obej­rzenia swojej okolicy dzięki dostę­powi do serwisu zdjęć sate­li­tar­nych Loft­mynd. Mapę sate­li­tarną można obej­rzeć zarówno w formie trady­cyjnej mapy topo­gra­ficznej, jak i zdjęć terenu, a w kryte­riach wyszu­ki­waw­czych można użyć adresu zamiesz­kania, geogra­ficznej nazwy własnej lub rodzaju usługi.