Trans­port publiczny

Pojazdy komu­ni­kacji publicznej prze­wożą pasa­żerów między tere­nami zamiesz­ka­łymi gminy Vestur­byggð i Tálk­na­fjörður. Z i na lotnisko w Bíldu­dalur kursuje autobus, którego rozkład jazdy powią­zany jest z rozkładem lotów, obsłu­gu­jący wszystkie trzy okoliczne ośrodki ludności.

Nadzór

false

Rozkład jazdy

Ponie­działek – piątek (numer tele­fonu kierowcy 848-9614)

Leið 1

Morgunferð: Patreksfjörður – Tálknafjörður – Bíldudalur – Tálknafjörður – Patreksfjörður

07:00

Patreksfjörður (Kambur og N1)

07:20

Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32)

07:45 

Bíldudalur (Vegamót)

08:05

Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32)

08:30 

Patreksfjörður (N1 og Brattahlíð)

Síðdegisferð: Patreksfjörður – Tálknafjörður – Bíldudalur – Tálknafjörður – Patreksfjörður

15:30

Patreksfjörður (Brattahlíð,Oddi og N1)

15:50

Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32)

16:15

Bíldudalur (Vegamót) - koma

16:45

Bíldudalur (Vegamót) - brottför

17:05

Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32)

17:30

Patreksfjörður (N1, Brattahlíð og Vatneyrarvöllur)

Kvöldferð: Patreksfjörður – Tálknafjörður – Bíldudalur – Tálknafjörður – Patreksfjörður

18:45

Patreksfjörður (Brattahlíð, Vatneyrarvöllur, Oddi og N1)

19:05

Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32)

19:30

Bíldudalur (Vegamót)

19:50

Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32)

20:15

Patreksfjörður (N1, Brattahlíð og Vatneyrarvöllur)


Ponie­działek – piątek (numer tele­fonu kierowcy 456-5006)

Leið 2

Tálknafjörður - Patreksfjörður

07:15

Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32)

07:30

Patreksfjörður (Brattahlíð og höfn)


Cennik

Dorośli
Pojedynczy przejazd 860 kr.
10 przejazdów 6.420 kr.
Bilet miesięczny 26.750 kr.
Osoby starsze, niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia
Pojedynczy przejazd 640 kr.
10 przejazdów 4.280 kr.
Bilet miesięczny 21.400 kr.
Börn 10 ára og yngri ókeypis

Hægt er að kaupa stakar ferðir, 10 ferða kort og mánaðarpassa í bílnum. Tekið er við reiðufé og geiðslukortum.