Pomiń menu

Ośrodki dla młodzieży

Na terenie gminy Vest­ur­byggð dzia­łają dwa ośrodki dla młodzieży. Ośrodek Vest-End w Patreks­fjörður mieści się przy Aðal­stræti 73. Ośrodek Dímon w Bíldu­dalur ma siedzibę  na parterze Domu Kultury Bald­urs­hagi. Dzia­łal­ność ośrodków młodzie­żo­wych skie­ro­wana jest do uczniów klas 8-10 szkół podsta­wo­wych, aczkol­wiek  uczniowie klas 7 są mile widziani raz w tygo­dniu oraz na specjalnie orga­ni­zo­wa­nych dla nich wyda­rze­niach.