Hoppa yfir valmynd

Patreks­höfn

Patreks­höfn er í norð­an­verðum Patreks­firði í Vest­ur­byggð. Þar eru 629 m. af hafn­arkanti, þar af er 170 m. hafskipakantur með 7–7,5 m. dýpi. Við Patreks­höfn er trébryggja fyrir meðal­stóra fiski­báta og flot­bryggja fyrir smábáta. Höfnin er hand­hafi Bláfánans.

Höfnin er opin allan sólar­hringinn en almennur vinnu­tími starfs­manna er frá kl. 8–17.
Símar hafn­ar­innar eru 456 1259 / 861 7743. Svarað er í bæði númer allan sólar­hringinn.

Skipa­komur þarf að tilkynna með minnst 24 stunda fyrir­vara. Lóðs er í boði fyrir þá sem þess óska.

Talstöðvar eru á kallrás 16 en vinnurás hafn­ar­varða er 11.

Innsigling til hafn­ar­innar er í norður, inn í rennu sem er 60 m á breidd miðað við hálf fallið.

Sjáv­ar­föll: Stór­streymi 5 metrar, smástreymi 2.5 metrar.

Hafnarþjónusta á Patreksfirði

  • Mánudag 08:00 – 17:00
  • Þriðjudag 08:00 – 17:00
  • Miðvikudag 08:00 – 17:00
  • Fimmtudag 08:00 – 17:00
  • Föstudag 08:00 – 17:00
  • Laugardag Lokað
  • Sunnudag Lokað

Bryggjukantar, lega og aðstaða

Bryggju­kantar eru 629 m., þar af er hafskipakantur 170 m. með 7-7,5 m. dýpi. Þar leggjast flutn­inga­skip og tank­skip ásamt stærri fiski­skipim sem taka olíu þar.

Flot­bryggja er fyrir smámáta og trébryggja fyrri meðal­stóra fiski­báta.

Skipa­lægi eru tvö í firð­inum, annar­s­vegar út af Örlygs­höfn og hins­vegar innan­vert við Vatneyrina. Þar er dýpi um 18 m.


Vatn og olía

Vatn er afgreitt á höfn­inni. Til fiski­skipa er það selt samkvæmt lönd­uðum afla, til annarra skipa samkvæmt mælingu.

Olíu­dælur fyrir smábáta eru tvær, önnur fiski­skip eru afgreidd með olíu og olíu­vörur á hvaða bryggju sem er.


Löndun, ís og útgerðarvörur

Fisk­mark­aður Patreks­fjarðar annast lönd­un­ar­þjón­ustu. 456 1331 / 895 8931.

Ísþjón­ustu annast Fisk­mark­að­urinn og Oddi hf. í síma 450 2109 / 892 2203.

Tveir kranar eru á Patreks­höfn, annar 0,8 tonn og hinn 50 tonna færan­legur krani.

Fisk­mark­aður Patreks­fjarðar selur einning útgerð­ar­vörur.


Sorp– og skólpmótaka

Gáma­völlur er á hafskipakanti Patreks­hafnar. Sorp­gámar eru á bryggjum fyrir minni­háttar sorp frá fiski­skipum, með annað sorp verður að hafa samband við hafn­ar­verði.

Það er Gáma­þjón­usta Vest­fjarða sem annast sorp­hirðu í Vest­ur­byggð.

Tekið er á móti skólpi frá skipum sé þess óskað, en í þeim tilvikum er kall­aður til þjón­ustu­aðili sem hefur yfir að ráða dælu­bílum til slíkrar þjón­ustu.


Hafnargjöld

Lestagjöld
Önnur skip og bátar hvert brt 14,95 kr.
Flóabátar, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn hvert brt 17,65 kr.
Bryggjugjöld
Önnur skip og bátar, hverjir byrjaðir 24 tímar hvert brt 8 kr.
Flóabátur, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn, hverjir byrjaðir 24 tímar hvert brt 8,80 kr.
Gjald fiskiskip og minni bátar, hver mælieining á mánuði 92,40 kr.
Lágmarksgjald fyrir fiskiskip og minni báta á mánuði 10.360 kr.
Bátar minni en 20 brt., lágmark á mánuði 6.916 kr.
Veittur er afsláttur fyrir báta í lægi við eigin bryggju 50%
Veittur er afsláttur fyrir frístundabáta í eigu 70 ára og eldri 25%
Mánaðargjald, bátar með skemmri hafnlegu en 10 daga 0
1-3 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 25%
4-6 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 50%
7-10 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 75%
Vörugjöld
1.flokkur á tonn 409 kr.
2.flokkur á tonn 696 kr.
3.flokkur á tonn 751 kr.
4.flokkur, aflagjald verðmæti 1,60%
Afli frystitogara verðmæti 0,80%
Afli eldisfiskur verðmæti 0,70%
Saltfiskur, tvöfalt gjald miðað við tvöfalda þyngd verðmæti - sjá 11.gr. 0
Gámafiskur, gjald skv. áætluðu heildsöluverði verðmæti - sjá 11.gr. 0
Farþegagjald
Fyrir hvern farþega á farþega 138 kr.
Hafnsögugjald
Fyrir hverja mælieiningu á skipti 10 kr.
Fastagjald á skipti 7.446 kr.
Hafnsögusjóður á skipti 645 kr.
Hafnsögubátur með manni á klst. 23.387 kr.
Festagjöld (móttaka skipa)
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu á klst 11.137 kr.
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu á klst 16.915 kr.
Viðlegugjöld
Bátar undir 20 brt. á mánuði 9.009 kr.
Bátar yfir 20 brt. á mánuði 14.253 kr.
Bátar undir 20 brt., fast viðlegupláss á mánuði 11.516 kr.
Bátar yfir 20 brt., fast viðlegupláss á mánuði 18.312 kr.
Legugjald vegna kvíaleigu við básabryggjur árgjald 148.006 kr.
Skip yfir 80 brt. pr brt. á mánuði 128 kr.
Uppsátursgjald á mánuði 3.199 kr.
Skútur og skemmtibátar hver byrjuð vika 68 EUR
Siglingavernd (ISPS)
Öryggisgjald fyrir hvert skip á komu 53.062 kr.
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í dagvinnu á klst 6.398 kr.
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í yfirvinnu á klst 11.473 kr.
Sorpgjald
Bátar að 20 brúttótonnum á mánuði 3.090 kr.
Bátar 20-50 brúttótonn á mánuði 3.861 kr.
Skip yfir 50 brúttótonn á mánuði 9.928 kr.
Úrgangsgjald
Úrgangsgjald við komu til hafna hvert brt. 0,70 kr.
Úrgangsgjald við komu til hafna - lágmarksgjald 6.663 kr.
Úrgangsgjald við komu til hafna - hámarksgjald 51.250 kr.
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar hvert brt. 0,35 kr.
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar - lágmarksgjald 4.100 kr.
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar - hámarksgjald 25.625 kr.
Förgunargjöld
Móttökugjald úrgangs hver rúmmeter 10.763 kr.
Rafmagn
Rafmagnssala, landrafmagn, 15% álag á taxta OV á kWh 13,95 kr.
Rafmagnsmælar lausir á mánuði 755 kr.
Rafmagnsmælar fastir á mánuði 1.512 kr.
Rafmagsmælar, skilagjald vegna leigu á skipti 37.882 kr.
Rafmagnstengigjald fyrir flot- og trébryggjur á skipti 4.738 kr.
Vatnssala
Vatnsgjald á landaðan afla fiskibáta og skipa á kg 0,18 kr.
Vatnsgjald, önnur skip á tonn 475 kr.
Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma fyrir útkall 16.350 kr.
Vatn til skemmtiferðaskipa á tonn 3,56 USD
Vigtargjöld
Almenn vigtun á tonn 190,60 kr.
Lægsta gjald fyrir vigtun á vigtun 1.048 kr.
Vigtun ökutækja á skipti 1.886 kr.
Úrtaksvigtun fyrir löndun úr frystiskipum á tonn 176 kr.
Löndunar-, skráningar- og kranagjöld
Löndunar- og skráningargjöld fyrir öll skip á tonn 298 kr.
Leigugjöld
Geymslurými á höfn á mánuði á fermeter 111 kr.
Gjald vegna óleyfilegrar geymslu búnaðar á sólarhring 7.259 kr.
Leiga á kranalykli á skipti 4.258 kr.
Leiga á flotbryggju/pramma á klst 11.081 kr.
Húsaleiga
Herbergi í verbúð með hita og rafmagni á mánuði per ferm. 735 kr.
Önnur þjónusta
Útkall utan hefðbundins opnunartíma - þjónusta/vigtun Útkall (4 klst) 32.698 kr.
Útkall á stórhátíðardögum eða sérstökum frídögum - þjónusta/vigtun Útkall (4 klst) 63.804 kr.
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi á skipti 2.118 kr.
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi á kg 0,37 kr.
Gjald vegna aðstöðu fyrir olíudælur á ári 153.750 kr.
Innheimtugjald vegna erlendra millifærslna pr. millifærslu 1.000 kr.
Virðisaukaskattur 24,0% leggst á öll ofangreind gjöld hafnarsjóðs við útgáfu reikninga