Hoppa yfir valmynd

Patreks­höfn

Patreks­höfn er í norð­an­verðum Patreks­firði í Vest­ur­byggð. Þar eru 629 m. af hafn­arkanti, þar af er 170 m. hafskipakantur með 7–7,5 m. dýpi. Við Patreks­höfn er trébryggja fyrir meðal­stóra fiski­báta og flot­bryggja fyrir smábáta. Höfnin er hand­hafi Bláfánans.

Höfnin er opin allan sólar­hringinn en almennur vinnu­tími starfs­manna er frá kl. 8–17.
Símar hafn­ar­innar eru 456 1259 / 861 7743. Svarað er í bæði númer allan sólar­hringinn.

Skipa­komur þarf að tilkynna með minnst 24 stunda fyrir­vara. Lóðs er í boði fyrir þá sem þess óska.

Talstöðvar eru á kallrás 16 en vinnurás hafn­ar­varða er 11.

Innsigling til hafn­ar­innar er í norður, inn í rennu sem er 60 m á breidd miðað við hálf fallið.

Sjáv­ar­föll: Stór­streymi 5 metrar, smástreymi 2.5 metrar.

Hafnarþjónusta á Patreksfirði

  • Mánudag 08:00 – 17:00
  • Þriðjudag 08:00 – 17:00
  • Miðvikudag 08:00 – 17:00
  • Fimmtudag 08:00 – 17:00
  • Föstudag 08:00 – 17:00
  • Laugardag Lokað
  • Sunnudag Lokað

Bryggjukantar, lega og aðstaða

Bryggju­kantar eru 629 m., þar af er hafskipakantur 170 m. með 7-7,5 m. dýpi. Þar leggjast flutn­inga­skip og tank­skip ásamt stærri fiski­skipim sem taka olíu þar.

Flot­bryggja er fyrir smámáta og trébryggja fyrri meðal­stóra fiski­báta.

Skipa­lægi eru tvö í firð­inum, annar­s­vegar út af Örlygs­höfn og hins­vegar innan­vert við Vatneyrina. Þar er dýpi um 18 m.


Vatn og olía

Vatn er afgreitt á höfn­inni. Til fiski­skipa er það selt samkvæmt lönd­uðum afla, til annarra skipa samkvæmt mælingu.

Olíu­dælur fyrir smábáta eru tvær, önnur fiski­skip eru afgreidd með olíu og olíu­vörur á hvaða bryggju sem er.


Löndun, ís og útgerðarvörur

Fisk­mark­aður Patreks­fjarðar annast lönd­un­ar­þjón­ustu. 456 1331 / 895 8931.

Ísþjón­ustu annast Fisk­mark­að­urinn og Oddi hf. í síma 450 2109 / 892 2203.

Tveir kranar eru á Patreks­höfn, annar 0,8 tonn og hinn 50 tonna færan­legur krani.

Fisk­mark­aður Patreks­fjarðar selur einning útgerð­ar­vörur.


Sorp– og skólpmótaka

Gáma­völlur er á hafskipakanti Patreks­hafnar. Sorp­gámar eru á bryggjum fyrir minni­háttar sorp frá fiski­skipum, með annað sorp verður að hafa samband við hafn­ar­verði.

Það er Gáma­þjón­usta Vest­fjarða sem annast sorp­hirðu í Vest­ur­byggð.

Tekið er á móti skólpi frá skipum sé þess óskað, en í þeim tilvikum er kall­aður til þjón­ustu­aðili sem hefur yfir að ráða dælu­bílum til slíkrar þjón­ustu.


Hafnargjöld

Lestagjöld
Önnur skip og bátar hvert brt 14,59 kr.
Flóabátar, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn hvert brt 17,22 kr.
Bryggjugjöld
Önnur skip og bátar að 20.000 brt, hverjir byrjaðir 24 tímar hvert brt 7,80 kr.
Skip stærri en 20.000 brt, hverjir byrjaðir 24 tímar hvert brt 0
Flóabátur, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn, hverjir byrjaðir 24 tímar hvert brt 8,60 kr.
Gjald fiskiskip og minni bátar, hver mælieining á mánuði 87,92 kr.
Lágmarksgjald fyrir fiskiskip og minni báta á mánuði 9,860 kr.
Bátar minni en 20 brt., lágmark á mánuði 6,583 kr.
Veittur er afsláttur fyrir báta í lægi við eigin bryggju 50%
Veittur er afsláttur fyrir frístundabáta í eigu 70 ára og eldri 25%
Mánaðargjald, bátar með skemmri hafnlegu en 10 daga 0
1-3 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 25%
4-6 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 50%
7-10 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 75%
Vörugjöld
1.flokkur á tonn 399 kr.
2.flokkur á tonn 679 kr.
3.flokkur á tonn 733 kr.
4.flokkur, aflagjald verðmæti 1,60%
Afli frystitogara verðmæti 0,80%
Afli eldisfiskur verðmæti 0,70%
Saltfiskur, tvöfalt gjald miðað við tvöfalda þyngd verðmæti - sjá 9.gr. 0
Gámafiskur, gjald skv. áætluðu heildsöluverði verðmæti - sjá 9.gr. 0
Farþegagjald
Fyrir hvern farþega á farþega 135 kr.
Hafnsögugjald
Fyrir hverja mælieiningu á skipti 9,75 kr.
Fastagjald á skipti 7,264 kr.
Hafnsögusjóður á skipti 629 kr.
Hafnsögubátur með manni á klst. 22,817 kr.
Festagjöld (móttaka skipa)
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu á klst 10,865 kr.
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu á klst 16,503 kr.
Viðlegugjöld
Bátar undir 20 brt. á mánuði 8,789 kr.
Bátar yfir 20 brt. á mánuði 13,905 kr.
Bátar undir 20 brt., fast viðlegupláss á mánuði 11,235 kr.
Bátar yfir 20 brt., fast viðlegupláss á mánuði 17,866 kr.
Legugjald vegna kvíaleigu við básabryggjur árgjald 144,396 kr.
Skip yfir 80 brt. pr brt. á mánuði 125 kr.
Uppsátursgjald á mánuði 3,121 kr.
Skútur og skemmtibátar hver byrjuð vika 8,950 kr.
Siglingavernd (ISPS)
Öryggisgjald fyrir hvert skip á komu 51,768 kr.
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í dagvinnu á klst 6,242 kr.
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í yfirvinnu á klst 11,193 kr.
Sorpgjald
Bátar að 20 brúttótonnum á mánuði 3,015 kr.
Bátar 20-50 brúttótonn á mánuði 3,767 kr.
Skip yfir 50 brúttótonn á mánuði 9,686 kr.
Skip, önnur á kg. 146 kr.
Rafmagn
Rafmagnssala, landrafmagn, 15% álag á taxta OV á kWh 15,07 kr.
Rafmagnsmælar lausir á mánuði 737 kr.
Rafmagnsmælar fastir á mánuði 1,475 kr.
Rafmagsmælar, skilagjald vegna leigu á skipti 36,958 kr.
Rafmagnstengigjald fyrir flot- og trébryggjur á skipti 4,623 kr.
Vatnssala
Vatnsgjald á landaðan afla fiskibáta og skipa á kg 0,17 kr.
Vatnsgjald, önnur skip á tonn 463 kr.
Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma fyrir útkall 15,951 kr.
Vatn til skemmtiferðaskipa á tonn 350 kr.
Vigtargjöld
Almenn vigtun á tonn 186 kr.
Lægsta gjald fyrir vigtun á vigtun 1,022 kr.
Vigtun ökutækja á skipti 1,840 kr.
Úrtaksvigtun fyrir löndun úr frystiskipum á tonn 172 kr.
Vigtun 18:00 - 21:00 á klst 7,975 kr.
Vigtun 21:00 - 08:00 á klst 15,951 kr.
Löndunar-, skráningar- og kranagjöld
Löndunar- og skráningargjöld fyrir öll skip á tonn 284 kr.
Leigugjöld
Geymslurými á höfn á mánuði á fermeter 108 kr.
Sektargjald vegna óleyfilegrar geymslu búnaðar á sólarhring 7,082 kr.
Leiga á kranalykli á skipti 4,154 kr.
Leiga á flotbryggju/pramma á klst 10,811 kr.
Húsaleiga
Herbergi í verbúð með hita og rafmagni á mánuði per ferm. 725 kr.
Önnur þjónusta
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi á skipti 2,066 kr.
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi á kg 0,36 kr.
Gjald vegna aðstöðu fyrir olíudælur á mánuði 12,500 kr.
Virðisaukaskattur 24,0% leggst á öll ofangreind gjöld hafnarsjóðs við útgáfu reikninga