Patreks­höfn

Patreks­höfn er í norð­an­verðum Patreks­firði í Vest­ur­byggð. Þar eru 629 m. af hafn­arkanti, þar af er 170 m. hafskipakantur með 7–7,5 m. dýpi. Við Patreks­höfn er trébryggja fyrir meðal­stóra fiski­báta og flot­bryggja fyrir smábáta. Höfnin er hand­hafi Bláfánans.

 

Veður­stöð Patreks­hafnar

Almennur opnun­ar­tími hafn­ar­innar er frá 08:00-17:00 á virkum dögum, bakvakt er á höfn­inni frá 17:00-22:00 og frá 08:00-18:00 um helgar. Þess utan er ekki viðvera eða vakt á höfn­inni. Símar hafn­ar­innar eru 456 1259 / 861 7743.

Skipa­komur þarf að tilkynna með minnst 24 stunda fyrir­vara. Lóðs er í boði fyrir þá sem þess óska.

Talstöðvar eru á kallrás 16 en vinnurás hafn­ar­varða er 11.

Innsigling til hafn­ar­innar er í norður, inn í rennu sem er 60 m á breidd miðað við hálf fallið.

Sjáv­ar­föll: Stór­streymi 5 metrar, smástreymi 2.5 metrar.

 

Hafnarþjónusta á Patreksfirði

  • Mánudag 08:00 – 17:00
  • Þriðjudag 08:00 – 17:00
  • Miðvikudag 08:00 – 17:00
  • Fimmtudag 08:00 – 17:00
  • Föstudag 08:00 – 17:00
  • Laugardag Lokað
  • Sunnudag Lokað

Bryggjukantar, lega og aðstaða

Bryggju­kantar eru 629 m., þar af er hafskipakantur 170 m. með 7-7,5 m. dýpi. Þar leggjast flutn­inga­skip og tank­skip ásamt stærri fiski­skipim sem taka olíu þar.

Flot­bryggja er fyrir smámáta og trébryggja fyrri meðal­stóra fiski­báta.

Skipa­lægi eru tvö í firð­inum, annar­s­vegar út af Vatneyri og hins­vegar innan­vert við Vatneyrina. Þar er dýpi um 18 m.

 

Akker­is­lægi A

65-35,45‘N 024-01,00‘V

 

Akker­is­lægi B

65-35,45‘N 023-59,70‘V

 

Pilot station

65°37,20‘N 024°05,30‘V


Vatn og olía

Vatn er afgreitt á höfn­inni. Til fiski­skipa er það selt samkvæmt lönd­uðum afla, til annarra skipa samkvæmt mælingu.

Olíu­dælur fyrir smábáta eru tvær, önnur fiski­skip eru afgreidd með olíu og olíu­vörur á hvaða bryggju sem er.


Löndun, ís og útgerðarvörur

Fisk­mark­aður Patreks­fjarðar annast lönd­un­ar­þjón­ustu. 456 1331 / 895 8931.

Ísþjón­ustu annast Fisk­mark­að­urinn og Oddi hf. í síma 450 2109 / 892 2203.

Einn lönd­un­ar­krani er á Patreks­höfn, 0,8 tonn.

Fisk­mark­aður Patreks­fjarðar selur einning útgerð­ar­vörur.


Sorp– og skólpmótaka

Gáma­völlur er á hafskipakanti Patreks­hafnar. Sorp­gámar eru á bryggjum fyrir minni­háttar sorp frá fiski­skipum, með annað sorp verður að hafa samband við hafn­ar­verði.

Það er Kubbur sem annast sorp­hirðu í Vest­ur­byggð.

Tekið er á móti skólpi frá skipum sé þess óskað, en í þeim tilvikum er kall­aður til þjón­ustu­aðili sem hefur yfir að ráða dælu­bílum til slíkrar þjón­ustu.


Hafnargjöld

Lestagjöld
Önnur skip og bátar hvert brt 16,64 kr.
Flóabátar, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn hvert brt 19,64 kr.
Bryggjugjöld
Önnur skip og bátar, hverjir byrjaðir 24 tímar hvert brt 8,90 kr.
Flóabátur, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn, hverjir byrjaðir 24 tímar hvert brt 9,83 kr.
Gjald fiskiskip og minni bátar, hver mælieining á mánuði 102,79 kr.
Lágmarksgjald fyrir fiskiskip og minni báta á mánuði 11.529 kr.
Bátar minni en 20 brt., lágmark á mánuði 7.696 kr.
Veittur er afsláttur fyrir frístundabáta í eigu 70 ára og eldri 25%
Mánaðargjald, bátar með skemmri hafnlegu en 10 daga 0
1-3 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 25%
4-6 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 50%
7-10 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 75%
Vörugjöld
1.flokkur á tonn 455 kr.
2.flokkur á tonn 775 kr.
3.flokkur á tonn 836 kr.
4.flokkur, aflagjald verðmæti 1,60%
Afli frystitogara verðmæti 0,80%
Afli eldisfiskur verðmæti 0,70%
Saltfiskur, tvöfalt gjald miðað við tvöfalda þyngd verðmæti - sjá 11.gr. 0
Gámafiskur, gjald skv. áætluðu heildsöluverði verðmæti - sjá 11.gr. 0
Farþegagjald
Fyrir hvern farþega á farþega 154 kr.
Hafnsögugjald
Fyrir hverja mælieiningu á skipti 11 kr.
Fastagjald á skipti 8.286 kr.
Hafnsögusjóður á skipti 718 kr.
Hafnsögubátur með manni á klst. 26.025 kr.
Festagjöld (móttaka skipa)
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu á klst 12.393 kr.
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu á klst 18.823 kr.
Viðlegugjöld
Bátar undir 20 brt. á mánuði 10.025 kr.
Bátar yfir 20 brt. á mánuði 15.860 kr.
Bátar undir 20 brt., fast viðlegupláss á mánuði 12.815 kr.
Bátar yfir 20 brt., fast viðlegupláss á mánuði 20.378 kr.
Legugjald vegna kvíaleigu við básabryggjur árgjald 164.701 kr.
Skip yfir 80 brt. pr brt. á mánuði 143 kr.
Uppsátursgjald á mánuði 3.560 kr.
Skútur og skemmtibátar hver byrjuð vika 76 EUR
Siglingavernd (ISPS)
Öryggisgjald fyrir hvert skip á komu 59.047 kr.
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í dagvinnu á klst 7.120 kr.
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í yfirvinnu á klst 12.767 kr.
Sorpgjald
Bátar að 20 brúttótonnum á mánuði 3.438 kr.
Bátar 20-50 brúttótonn á mánuði 4.297 kr.
Skip yfir 50 brúttótonn á mánuði 11.048 kr.
Úrgangsgjald
Úrgangsgjald við komu til hafna hvert brt. 0,78 kr.
Úrgangsgjald við komu til hafna - lágmarksgjald 7.415 kr.
Úrgangsgjald við komu til hafna - hámarksgjald 57.031 kr.
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar hvert brt. 0,39 kr.
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar - lágmarksgjald 4.562 kr.
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar - hámarksgjald 28.516 kr.
Förgunargjöld
Móttökugjald úrgangs hver rúmmeter 11.977 kr.
Rafmagn
Rafmagnssala, landrafmagn, 16% álag á taxta OV á kWh 16,92 kr.
Rafmagnsmælar lausir á mánuði 841 kr.
Rafmagnsmælar fastir á mánuði 1.682 kr.
Rafmagnstengigjald fyrir flot- og trébryggjur á skipti 5.273 kr.
Vatnssala
Vatnsgjald á landaðan afla fiskibáta og skipa á kg 0,20 kr.
Vatnsgjald, önnur skip á tonn 528 kr.
Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma fyrir útkall 18.194 kr.
Vatn til skemmtiferðaskipa á tonn 2,85 USD
Vigtargjöld
Almenn vigtun á tonn 212 kr.
Lægsta gjald fyrir vigtun á vigtun 1.166 kr.
Vigtun ökutækja á skipti 2.099 kr.
Vigtun utan vinnutíma milli 18:00 og 12:00 á klst 9.097 kr.
Úrtaksvigtun fyrir löndun úr frystiskipum á tonn 196 kr.
Löndunar-, skráningar- og kranagjöld
Löndunar- og skráningargjöld fyrir öll skip á tonn 332 kr.
Leigugjöld
Geymslurými á höfn á mánuði á fermeter 123 kr.
Gjald vegna óleyfilegrar geymslu búnaðar á sólarhring 8.078 kr.
Leiga á kranalykli á skipti 4.739 kr.
Húsaleiga
Herbergi í verbúð með hita og rafmagni á mánuði per ferm. 945 kr.
Önnur þjónusta
Útkall utan hefðbundins opnunartíma - þjónusta/vigtun Útkall (4 klst) 36.386 kr.
Útkall á stórhátíðardögum eða sérstökum frídögum - þjónusta/vigtun Útkall (4 klst) 71.001 kr.
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi á skipti 2.357 kr.
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi á kg 0,38 kr.
Gjald vegna aðstöðu fyrir olíudælur á ári 171.093 kr.
Innheimtugjald vegna erlendra millifærslna pr. millifærslu 1.113 kr.
Virðisaukaskattur 24,0% leggst á öll ofangreind gjöld hafnarsjóðs við útgáfu reikninga