Lato w Vestur­byggð

Wszyscy miesz­kańcy Vestur­byggð i ich goście powinni znaleźć coś dla siebie  pośród letnich atrakcji okolicy . Osoby pozo­sta­jące na okres wakacji na terenie gminy, zarówno dorośli, jak i dzieci, tutaj znaleźć mogą prak­tyczne infor­macje na temat cieka­wych form spędzania czasu dla siebie i swoich gości.

Kursy letnie i zajęcia sportowe dla dzieci

Gmina Vestur­byggð orga­ni­zuje na terenie Patreks­fjörður i Bíldu­dalur kursy letnie dla dzieci w wieku 7–10 lat. W czasie ich trwania szcze­gólny nacisk kładziony jest na pobyt na świeżym powie­trzu, zapo­znanie się z okolicą oraz sport. Więcej infor­macji na ten temat można uzyskać poprzez klik­nięcie w link z boku strony.

W okresie wakacji kluby spor­towe i młodzie­żowe prowadzą różno­rodne zajęcia dla dzieci i młodzieży.


Ośrodki sportowe i baseny

W okresie letnim wydłu­żone zostają godziny pracy ośrodków spor­to­wych w Patreks­fjörður i Bíldu­dalur oraz otwie­rają się baseny w Birki­melur i Flóka­lundur. Poniżej znaleźć można infor­macje o base­nach w Patreks­fjörður oraz ośrodku Bylta w Bíldu­dalur, a z boku strony znaj­duje się link prowa­dzący do infor­macji o wszyst­kich okolicz­nych base­nach.

Brattahlíð – sundlaug

  • Poniedziałek 08:00 – 21:00
  • Wtorek 08:00 – 21:00
  • Środa 08:00 – 21:00
  • Czwartek 08:00 – 21:00
  • Piątek 08:00 – 19:30
  • Sobota 10:00 – 15:00
  • Niedziela 10:00 – 15:00
 • Aðalstræti 55, Patreksfjörður
  Zobacz na mapie

Bylta

  • Poniedziałek 10:00 – 21:00
  • Wtorek 10:00 – 21:00
  • Środa 10:00 – 21:00
  • Czwartek 10:00 – 21:00
  • Piątek 10:00 – 20:00
  • Sobota 10:00 – 15:00
  • Niedziela Lokað
 • Hafnarbraut 15, Bíldudalur
  Zobacz na mapie


Muzea i wystawy

Na terenie Vestur­byggð i w okolicy znaj­duje się wiele muzeów i galerii prezen­tu­ją­cych odwie­dza­jącym życie codzienne tutej­szych miesz­kańców, ich kulturę i historię, jak również zapie­ra­jącą dech w pier­siach naturę Zachod­nich Fiordów. Najdalej na zachód znaj­duje się muzeum w Hnjótur w Örlyg­shöfn, a w Selár­dalur na obrze­żach Arnar­fjörður podzi­wiać można dzieła sztuki autor­stwa Samúela Jóns­sona. Muzea są trady­cyjnym miej­scem rodzin­nych wypadów i week­en­do­wych wycie­czek – nie zawsze trzeba podró­żować daleko by przeżyć ciekawą przy­godę.

Tu z boku strony znaleźć można więcej infor­macji na temat lokal­nych wystaw.

Minjasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti


Pola golfowe

Golf cieszy się dużą popu­lar­no­ścią wśród miesz­kańców Vestur­byggð, a na terenie gminy znaj­dują się dwa pola golfowe, w Hóll przy Bíldu­dalur ograz Vestur­botn w Patreks­fjörður na terenie miej­sco­wości. Golf jest idealną forrmą wspól­nego spędzania czasu na świeżym powie­trzu dla całej rodziny, a dzięki długim islandzkim letnim dniom można się nim cieszyć aż do późnych godzin wieczor­nych.


Biblioteki

Czas letnich urlopów jest idealną okazją do lektury dobrej książki. Czy to w domu otuleni kocem w desz­czowe popo­łu­dnie, wśród poro­śnię­tych trawą pagórków pola biwa­ko­wego czy też na leżaku w palącym słońcu – zawsze możemy cieszyć się ciekawą książką. Warto zatem zapo­znać się z godzi­nami otwarcia bibliotek w Patreks­fjörður i Bíldu­dalur.

Bóka­safn Bíld­dæl­inga

  • Poniedziałek Lokað
  • Wtorek 14:00 – 17:30
  • Środa Lokað
  • Czwartek 14:00 – 17:30
  • Piątek Lokað
  • Sobota Lokað
  • Niedziela Lokað
 • Valgerður María Þorsteinsdóttir

 • Muggsstofa
  Zobacz na mapie

Héraðsbókasafn Vestur-Barðastrandasýslu

  • Poniedziałek 14:00 – 18:00
  • Wtorek 14:00 – 18:00
  • Środa 14:00 – 18:00
  • Czwartek 19:30 – 21:30
  • Piątek Lokað
  • Sobota Lokað
  • Niedziela Lokað
 • Aðalstræti 53, Patreksfjörður
  Zobacz na mapie