Pomiń menu

Kościoły

Na terenie gminy Vestu­byggð znja­duje się osiem kościołów, a dwa kolejne są w Tálk­na­fjörður. Wiele z nich to budynki o szcze­gólnym znaczeniu, niektóre pochodzą z XIX wieku. a dwa należą do najstar­szych beto­no­wych kościołów Islandii. Obecnie opie­kunem parafii w Patreks­fjörður jest pastor spra­wu­jący też pieczę nad Vestur­byggð i Tálk­na­fjörður.