Hoppa yfir valmynd

Bæjarstjórn #389

Fundur haldinn í Brellum, fundarsal í ráðhúsi Vesturbyggðar, 13. desember 2023 og hófst hann kl. 17:00

Nefndarmenn
 • Anna Vilborg Rúnarsdóttir (AVR) aðalmaður
 • Ásgeir Sveinsson (ÁS) aðalmaður
 • Friðbjörn Steinar Ottósson (FSO) aðalmaður
 • Guðrún Eggertsdóttir (GE) aðalmaður
 • Jón Árnason (JÁ) aðalmaður
 • Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir (SSS) aðalmaður
 • Þórkatla Soffía Ólafsdóttir (ÞSÓ) aðalmaður
Starfsmenn
 • Gerður Björk Sveinsdóttir (GBS) sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs

Fundargerð ritaði
 • Gerður Björk Sveinsdóttir sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs

Hljóðupptaka
00:00 / 00:00

Bæjarstjórn Vesturbyggðar kom saman til 389. fundar miðvikudaginn 13. desember 2023 kl. 17:00 í Ráðhúsi Vesturbyggðar, Aðalstræti 75, Patreksfirði.

Jón Árnason forseti setti fundinn og kannaði hvort athugasemdir væru við fundarboðun. Svo var ekki.

Forseti bar undir fundinn að tekin verði inn afbrigði á dagskrá, liður 5 málsnr. 2312018 - Fjárhagsáætlun Tálknafjarðarhrepps 2024 til umræðu, verði bætt inná dagskránna. Dagskrárliðir 5 - 12 færast niður um einn lið og verða númer 6 - 13. Einnig er lagt til að við dagskránna bætist við til kynningar fundargerð skipulags- og umhverfisráðs fundur nr. 113 og verði sá dagskrárliður númer 14 á dagskrá.

Samþykkt samhljóða.

Almenn erindi

1. Skýrsla bæjarstjóra

Fellur af dagskrá vegna forfalla bæjarstjóra

Til máls tók: Forseti

  Málsnúmer 2209029 13

  Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


  2. Fjárhagsáætlun 2024 - 2027

  Lagt fram til seinni umræðu frumvarp að fjárhagsáætlun Vesturbyggðar og stofnana fyrir árið 2024 ásamt 3ja ára áætlun 2025-2027.

  Rekstur A - hluta fyrir fjármagnsliði er jákvæður um 157,3 millj.kr., fjármagnsliðir eru rúmar 132 millj.kr. og rekstrarniðurstaðan jákvæð um rúmar 25 millj. kr. Veltufé frá rekstri er um 201 millj. kr. Fjárfestingar eru 305 millj.kr. og afborganir langtímalána 131,7 millj.kr.

  Rekstur A - og B - hluta fyrir fjármagnsliði er jákvæður um rúmar 275 millj.kr., fjármagnsliðir eru um 176 millj.kr. og rekstrarniðurstaðan jákvæð um 99,4 millj.kr. Veltufé frá rekstri er 382 millj.kr. Fjárfestingar eru 459 millj.kr., afborganir langtímalána 178 millj.kr. og lántökur 250 millj.kr.

  Með breytingu sem gerð var á reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga á árinu 2021, þurfa sveitarfélög nú að færa í samantekin reikningsskil sín, sem og fjárhagsáætlanir, hlutdeild sína í byggðasamlögum, sameignarfélögum, sameignarfyrirtækjum og öðrum félögum með ótakmarkaðri ábyrgð.

  Í tilviki Vesturbyggðar á þetta við um eftirtalin samrekstrarverkefni:

  - Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks
  - Fjórðungssamband Vestfirðinga
  - Náttúrustofa Vestfjarða

  Áætlanir framangreindra rekstrareininga fyrir árin 2024 til 2027 um rekstur, efnahag og sjóðsstreymi liggja ekki fyrir og því hafa áhrif þeirra ekki verið færð í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins.

  Til máls tóku: Forseti og staðgengill bæjarstjóra.

  Fjárhagsáætlun Vesturbyggðar er samþykkt samhljóða.

   Málsnúmer 2306021 11

   Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


   3. Fjárhagsáætlun 2024 - gjaldskrár

   Lagðar fyrir gjaldskrár Vesturbyggðar fyrir árið 2024.

   Til máls tók: Forseti

   Forseti bar staðfestingu gjaldskránna upp til atkvæðagreiðslu.

   Bæjarstjórn staðfestir samhljóða gjaldskrár Vesturbyggðar fyrir árið 2024.

    Málsnúmer 2311039 4

    Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


    4. Fjárhagsáætlun 2023 - viðaukar

    Lagður fyrir viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2023 ásamt minnisblaði hafnarstjóra. Viðaukinn er lagður fyrir vegna seinkunar á afgreiðslu samgönguáætlunar og óvissu með mótframlag úr hafnabótasjóði. Lagt til að fjármagn sem ætlað var vegna efniskaupa í viðlegukantinn á Bíldudal verði heldur nýtt á árinu 2023 til efniskaupa fyrir nýja flotbryggju á Patreksfirði ásamt viðlegufingrum fyrir flotbryggjuna á Bíldudal.

    Viðaukinn hefur hvorki áhrif á rekstrarniðurstöðu né handsbært fé.

    Til máls tók: Forseti

    Bæjarstjórn staðfestir viðaukann.

     Málsnúmer 2302026 10

     Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


     5. Fjárhagsáætlun Tálknafjarðarhrepps 2024 til umræðu

     Þar sem tillaga um sameiningu sveitarfélaganna Tálknafjarðarhrepps og Vesturbyggðar hefur verið samþykkt er sveitarfélögunum óheimilt að skuldbinda sveitarfélagið eða samþykkja greiðslur úr sveitarsjóði sem ekki leiðir af lögum, fjárhagsáætlun eða þegar samþykktum viðauka við hana nema sveitarfélagið sem það er að sameinast samþykki slíka ráðstöfun. Af því leiðir að Vesturbyggð skal taka fjárhagsáætlun 2024-2027 fyrir Tálknafjarðarhrepp til afgreiðslu.
     Fjárhagsáætlun Tálknafjarðahrepps 2024-2027 er lögð fram í samræmi við 121. gr. sveitarstjórnarlaga.

     Til máls tók: Forseti

     Vesturbyggð samþykkir samhljóða fjárhagsáætlun Tálknafjarðarhrepps fyrir 2024-2027 í samræmi við 121. gr. sveitarstjórnarlaga.

      Málsnúmer 2312018

      Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


      6. Úthlutun byggðakvóta 2023-2024

      Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir og Jón Árnason viku af fundi undir þessum lið og við stjórn fundarins tók varforseti Friðbjörn Steinar Ottósson.

      Lagt fram bréf matvælaráðuneytisins dags. 1. desember 2023 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2023/2024.

      Á 55. fundi hafna- og atvinnumálaráðs lagði formaður til að sérreglur varðandi úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa í Vesturbyggð verði óbreyttar frá síðasta fiskveiðiári á fiskveiðiárinu 2023/2024.

      Tillaga formanns var samþykkt samhljóða.

      Lagðar eru til eftirfarandi sérreglur varðandi úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa í Vesturbyggð:

      a)Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks, sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir því sem við á, og skal skipt hlutfallslega, af því aflamarki sem fallið hefur til viðkomandi byggðarlags, miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið, innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2020 til 31. ágúst 2021.

      b)Ákvæði 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Afli af fiskiskipum sem landað er í sveitarfélagi af bátum sem ekki eru skráðir innan viðkomandi sveitarfélags á sama tíma, telst ekki til landaðs afla samkvæmt 1. mgr.

      c)Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1. september 2021 til 31. ágúst 2022.

      Varaforseti leggur til að tillaga hafna- og atvinnumálaráðs verði staðfest.

      Til máls tók: varaforseti.

      Bæjarstjórn Vesturbyggðar samþykkir samhljóða ofangreindar sérreglur vegna úthlutunar byggðakvóta í Vesturbyggð fiskveiðiárið 2022/2023.

      Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir og Jón Árnason komu aftur inná fundinn og forseti tók aftur við stjórn fundarins.

       Málsnúmer 2312003 2

       Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


       7. Krossholt iðnaðarhús. Ósk um endurnýjun á lóðarleigusamning.

       Erindi frá Jakobi Pálssyni, dags. 5. desember 2023. Í erindinu er óskað eftir endurnýjun á lóðarleigusamningi fyrir Krossholt - iðnaðarhús, L139837. Núverandi samningur er útrunninn.

       Skipulags- og umhverfisráð lagði til við bæjarstjórn á 112. fundi sínum að endurnýjun samningsins verði samþykkt. Lóðin skal vera í samræmi við deiliskipulag svæðisins, u.þ.b. 1100 m2.

       Til máls tóku: Forseti og ÁS.

       Bæjarstjórn vísar málinu aftur til afgreiðslu í skipulags- og umhverfisráði þar sem tryggja þarf aðgengi að VÞ lóð fyrir innan þar sem ekki áformað að fara í nýja veglagningu að lóðinni.

       Samþykkt samhljóða.

        Málsnúmer 2312011 3

        Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


        8. Langholt. Umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir veglagningu.

        Tekin fyrir umsókn Vesturbyggðar um framkvæmdaleyfi fyrir veglagningu við Langholt, Krossholt, dagsett 30. nóvember 2023. Veglagning er í samræmi við samþykkta breytingu á deiliskipulagi fyrir Langholt og Krossholt sem sýnir fyrirhugaða staðsetningu aðkomuvegar.

        Skipulags- og umhverfisráð lagði til við bæjarstjórn á 112. fundi sínum að skipulagsfulltrúa verði heimilt að veita framkvæmdaleyfi sbr. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

        Til máls tóku: Forseti.

        Bæjarstjórn samþykkir að skipulagsfulltrúa verði heimilt að veita framkvæmdaleyfi sbr. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

        Samþykkt samhljóða

         Málsnúmer 2312006 2

         Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


         9. Hjallur v. Fjósadal. ósk um lóðarleigusamning og skráningu.

         Erindi frá Sóley G. Karlsdóttur, dags. 7. nóvember. Í erindinu er óskað eftir lóðarleigusamningi undir harðfiskhjall við Fjósadal, Patreksfirði. Hjallurinn hefur staðið um árabil og er óskráður og er óskað eftir skráningu á hjallinum í fasteignaskrá.

         Skipulags- og umhverfisráð lagði til við bæjarstjórn á 112. fundi sínum að erindið yrði samþykkt. Stærð lóðar skal vera sú sama og grunnflötur húss. Skipulags- og umhverfisráð fól byggingarfulltrúa að vinna málið áfram

         Til máls tók: Forseti.

         Bæjarstjórn samþykkir gerð lóðarleigusamnings og felur byggingarfulltrúa að vinna málið áfram. Stærð lóðar skal vera sú sama og grunnflötur húss.

         Samþykkt samhljóða.

          Málsnúmer 2311023 2

          Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


          Fundargerð

          10. Bæjarráð - 973

          Lögð fram til kynningar fundargerð 973. fundar bæjarráðs, fundurinn var haldinn 28. nóvember 2023. Fundargerðin er í 19 liðum.

          Til máls tók: Forseti

          Málsnúmer 2311007F

          Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


          11. Menningar- og ferðamálaráð - 31

          Lögð fram til kynningar fundargerð 31. fundar menningar- og ferðamálaráðs, fundurinn var haldinn 7. desember 2023. Fundargerð er í 5 liðum.

          Málsnúmer 2312001F

          Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


          12. Skipulags og umhverfisráð - 112


          13. Hafna- og atvinnumálaráð - 55

          Lögð fram til kynningar fundargerð 55. fundar hafna- og atvinnumálaráðs, fundurinn var haldinn 8. desember 2023. Fundargerð er í 6 liðum.

          Til máls tók: Forseti

          Málsnúmer 2311008F

          Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


          14. Skipulags og umhverfisráð - 113

          Lögð fram til kynningar fundargerð 113. fundar skipulags- og umhverfisráðs, fundurinn var haldinn 12. desember 2023. Fundargerð er í 1 lið.

          Til máls tóku: Forseti, GE, FSO SSS.

          • 14.1. #2310032 – Friðlandið í Vatnsfirði. Umsagnarbeiðni, breyting á friðlýsingarskilmálum.

           Forseti lagði fram eftirfarandi bókun fyrir hönd meirihluta bæjarstjórnar. Með vísan til beiðni umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra þar sem óskað er umsagnar um erindi Orkubús Vestfjarða um afnám eða breytingu friðlýsingar og greinargerð um áhrif Vatnsdalsvirkjunar í Vatnsfirði, dags. 12. október 2023. Vesturbyggð leggur áherslu á að tillögur sem þegar hafa verið ákveðnar í svæðisbundnum aðgerðum stjórnvalda og með tímasettum áföngum verði settar í forgang, áður en kannað er hvort að ástæða sé til að breyta friðlýsingarskilmálum Vatnsfjarðar. Eins og fram kemur í greinargerð Orkubús Vestfjarða, Vatnsdalsvirkjun í Vesturbyggð, sem gefin er út í október 2023, mun virkjun og tengdar framkvæmdir koma til með að raska náttúrufars- og menningarþáttum sem hafa hátt verndargildi. Virkjunin myndi hafa í för með sér rask á birki sem nýtur sérstakrar verndar, áhrif á vatnalíf, rask á búsvæðum dýra, áhrif á menningarminjar á svæðinu, þ.e. varðaðri Þingmannaleið og áhrif á rennsli í Vatndalsá og Austurá sem mun hafa áhrif á ásýnd fossa sem njóta sérstakrar verndar í náttúruverndarlögum. Vesturbyggð leggur því áherslu á að þær vatnsaflsvirkjanir á Vestfjörðum sem hafa nú þegar verið samþykktar innan Rammaáætlunar, þ.e. Austurgil og Ófeigsfjörður séu settar í forgang. Einnig leggur Vesturbyggð ríka áherslu á að tvöföldun Vesturlínu verði hafin nú þegar, enda nauðsynlegt að lokið verði við þá framkvæmd til þess að tryggja flutning til og frá svæðinu. Þannig fái náttúran í Vatnsfirði áfram að njóta vafans, og að ekki verði gengið lengra en nauðsynlegt er. Lokið verði fyrst við þær framkvæmdir sem þegar hafa verið undirbúnar til að mæta þeim mikilvægu almannahagsmunum sem felast í aðgengi að orku á Vestfjörðum áður en ákvörðun er tekin um afnám eða breytingu á friðlýsingarskilmálum Vatnsfjarðar GE bar upp eftirfarandi bókun fyrir hönd minnihluta bæjarstjórnar. Í bókun meirihluta bæjarstjórnar kemur fram að leggja beri áherslu á að tillögur sem þegar hafa verið ákveðnar í svæðisbundnum aðgerðum og með tímasettum áföngum verði settar í forgang, áður en kannað er hvort að ástæða sé til að breyta friðlýsingarskilmálum Vatnsfjarðar. Ýmsir kostir hafa verið lagðir fram sem taldir eru leysa vandann til skemmri og lengri tíma, en ekki hefur verið sýnt fram á að vilji sé til að fjármagna þá kosti eða með hvaða hætti þeir verði tryggðir þegar ljóst má vera að tími og fjármagn verður lykilþáttur í þeim öllum. Því þykir okkur ekki skynsamlegt að hafna þessari leið og teljum að bókun meirihlutans gangi ekki nógu langt til að bregðast við brýnum hagsmunum samfélagsins um styrkingu raforkukerfisins á Vestfjörðum og framtíðarhagsmunum sunnanverða Vestfjarða þegar kemur að orkuskiptum og frekari uppbyggingu atvinnulífs. Horfa þurfi til allra kosta í því samhengi og fá fram með opnu og skilgreindu ferli, viðhorf þeirra sem lögum samkvæmt fjalla um slíka kosti. Því viljum við leggja áherslu á að ráðherra nýti heimild skv. b-lið 1. mgr. 44. gr. laga um náttúruvernd, nr. 60/2013, þar sem við teljum að mjög brýnir samfélagslegir hagsmunir krefjist þess að kosturinn verði skoðaður. Bókun meirihlutans borin upp til samþykktar, samþykkt með fjórum atkvæðum (Forseti, ÞSÓ, FSÓ og SSS) og þrír sátu hjá við atkvæðagreiðslu (ÁS, GE og AVR).

          Málsnúmer 2312002F

          Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


          Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:45